Bezpłatne szkolenia dla specjalistów IT

Tym razem z regionu Dolnego Śląska. DC Edukacja otrzymała grant na przeprowadzenie projektu: Zdobądź certyfikat Microsoft – szkolenia dla specjalistów IT z woj. dolnośląskiego. Celem projektu jest cyt: “wzbogacenie swojej wiedzy w zakresie wykorzystania zaawansowanych narzędzi do zarządzania sieciami firmowymi, bazami danych i usługami wymiany informacji“. Lista dostępnych szkoleń jest całkiem pokażna, a obejmują one nie tylko Windows 2003 Server ale i fragment Windows 2008 Server, Microsoft Office SharePoint Server 2007, ale też Exchange 2003, SQL 2005 czy Windows XP. Pełne zastawienie zamieszczam poniżej:

2368 | Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2370Obsługa środowiska systemu Microsoft Windows Server 2003 | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
2392Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu
2396Wdrażanie i obsługa infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz zarządzanie nią: usługi sieciowe | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2279Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2779 | Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2780 | Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2400 | Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2285 | Installing, Administering, and Configuring Microsoft Windows XP Professional | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
5061 | Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
6431 | Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu
6432 | Managing and Maintaining Windows Server 2008 Active Directory Servers | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu |

Jak podaje organizator:
Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie na dzień rekrutacji (złożenia dokumentów) następujące kryteria formalne:
1.są pracującymi osobami dorosłymi (powyżej 18. roku życia),
2.posiadają zatrudnienie na dzień rozpoczęcia rekrutacji i do końca uczestnictwa w Projekcie,
3.wykonują pracę na terenie woj. dolnośląskiego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą),
4.samodzielnie (z własnej inicjatywy) zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
5.zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem i godzinami pracy,
6.posiadają poświadczone wykształcenie informatyczne lub potwierdzenie o zatrudnieniu na stanowisku zw. z informatyką (w przypadku niespełnienia tego kryterium konieczne będzie pozytywne przejście weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu informatyki przy użyciu testów kompetencyjnych)
 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają KOBIETY.
Minimalna liczba kobiet przewidzianych do przeszkolenia w projekcie – 10.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PROJEKTU.

Leave a Comment

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Skip to toolbar