Monthly Archives: November 2009

Specjalny konkurs na zakończenie Virtual Study Group 70-432

Grupa PLSSUG przygotowała specjalną nagrodę dla uczestników spotkań Virtual Study Group 70-432.
Do rozlosowania wśród uczestników jest:
1. Voucher na materiały z kursu: Collection 2778: Querying and Modyfying Data in Microsoft SQL 2008 with Transact SQL
2. książka: Introducing Microsoft SQL Server 2005 for Developers (do wyboru w wersji PL lub EN)
 
Kto może wziąć udział w losowaniu:
1. zarejestrowany użytkownik portalu Virtual study
2. który brał udział w minimum 8 spotkaniach (nalezy podać w których się uczestniczyło)
3. który wyśle mail z tytułem KONKURS VSG na adres info(at)plssug(dot)org(dot)pl
4. który dostarczy mail do 05.12.2009 godzina 23:59
5. nie był prezenterem, moderatorem podczas VSG
 
Termin ogłoszenia nagrody – Mikołajki 06.12.2009 na portalu Virtual Study i moim blogu

###
OPIS KOLEKCJI:
Collection 2778: Querying and Modifying Data in Microsoft SQL Server 2008 with Transact-SQL
 
Overview
In this collection of nine 2-hour courses students will be able to query and modify data in Microsoft SQL Server 2008 using Transact-SQL.
Topics covered in the courses within the collection include:

Introduction to Transact-SQL in Microsoft SQL Server 2008
Querying and Filtering Data in Microsoft SQL Server 2008
Grouping and Summarizing Data in Microsoft SQL Server 2008
Joining Data from Multiple Tables in Microsoft SQL Server 2008
Modifying Data in Tables in Microsoft SQL Server 2008
Querying XML and Full-Text Indexes in Microsoft SQL Server 2008
Querying Metadata in Microsoft SQL Server 2008

This course also helps prepare you for exam: 70-432: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance and 70-433: Microsoft SQL Server 2008, Database Development.
This collection has the same content as the previous version in an updated viewer with a new look and feel.
 
This offer includes the following:
 
Course 4326: An Introduction to Transact-SQL in Microsoft SQL Server 2008
Course 4327: Querying and Filtering Data in Microsoft SQL Server 2008
Course 4328: Grouping and Summarizing Data in Microsoft SQL Server 2008
Course 4329: Joining Data from Multiple Tables in Microsoft SQL Server 2008
Course 4330: Working with Subqueries Using Microsoft SQL Server 2008
Course 4331: Modifying Data in Tables with Microsoft SQL Server 2008
Course 4332: Integrated Full Text Search and Returning XML Result Sets in SQL Server 2008
Course 4333: An Introduction to Programming Objects in Microsoft SQL Server 2008
Course 4334: Querying Metadata in Microsoft SQL Server 2008

Nowy miesiąc – nowe Virtual Study Group!

Kończy się dziś Virtual Study Group z zakresu SQL [070-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance], trwa Virtual Study Group z zakresu wirtualizacji [070-652 TS: Windows Server Virtualization, Configuring], ale zespół prowadzący ten portal, a także zamieszani w jego funkcjonowanie uczestnicy, prelegenci i moderatorzy już za dwa dni ruszają z kolejnym tematem Virtual Study Group z zakresu Exchange Server [BETA 071-663: Pro: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010]. Jak więc widać, tematyka jest zróżnicowana, a wszyscy “zamieszani” nie zasypiają na zimę.

Jak będzie wyglądać harmonogram spotkań z Exchange Server:

SESJA 1: Jeszcze w organizacji  – prowadzący: ?
Planning the Exchange Server 2010 Infrastructure
• Design the Exchange Server 2010 installation.
• Design message routing.
• Design the mailbox server role.
• Design client access.
• Plan for transition and coexistence.

SESJA 2: 03.12.2009, godz. 19:00 – prowadzący: Konrad Sagała (MVP Exchange)
Designing and Deploying Exchange Server 2010 Availability and Recovery
• Design and deploy high availability and disaster recovery for Exchange dependencies.
• Design and deploy high availability and disaster recovery for CAS role.
• Design and deploy high availability and disaster recovery for mailbox server role.
• Design and deploy high availability and disaster recovery for hub transport role.
• Design and deploy high availability and disaster recovery for Edge transport server role.

SESJA 3: 04.12.2009, godz. 20:30 – prowadzący: Ziemowit Borowski (MVP Exchange)
Deploying the Exchange Server 2010 Infrastructure
• Prepare the infrastructure for Exchange Server 2010 deployment.
• Deploy Edge transport server role.
• Deploy client access server role.
• Deploy hub transport server role.
• Deploy mailbox server role.
• Deploy server roles for coexistence and migration.

SESJA 4: 07.12.2009, godz. 20:00 – prowadzący: Jacek Kochan
Designing and Deploying Security for the Exchange Organization
• Design and deploy messaging security.
• Design and deploy Exchange permissions model.
• Design and deploy message hygiene.
• Design and deploy client access security.
• Design and deploy Exchange object permissions.

SESJA 5: 10.12.2009, godz. 20:30 – prowadzący: Tobiasz Koprowski
Designing and Deploying Messaging Compliance, System Monitoring, and Reporting
• Design and deploy auditing and discovery.
• Design and deploy message archival.
• Design and deploy transport rules for message compliance.
• Design and deploy for monitoring and reporting.

Więcej szczegółowych informacji, forum i rejestracja dostępne są na portalu w wątku VSG Exchange Server.

Nagrody dla uczestników i prelegentów od czasu do czasu się pojawiają. I wciąż pracujemy nad kolejnymi tematami.

Zapraszam serdecznie.

Poniedziałek – czyli ostatni z kilkunastu wewnętrznie rozdartych poniedziałków.

Kończy sie Virtual Study Group z zakresu przygotowania do egzaminu 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance. Jak w poprzednich tygodniach odbędą się dwa spotkania: 

Pierwsze – bliższe mi lokalnie to:

8 Spotkanie PLSSUG Wrocław – Study Group 70-432. Spotykamy się w siedzibie firmy INSERT, przy ulicy Supińskiego (oczywiście tylko te osoby, które się wczesniej zarejestrowały).
GODZINA: 17:30 – 21:00
TEMAT: Indexing SQL Server 2008
PRZEDSTAWIAJĄ: Jarosław Rutowicz / Przemysław Izdebski

11 Spotkanie Vistual Study Group 70-432. Spotykamy się na portalu Virtualstudy.pl, gdzie po zarejestrowaniu się na forum mozna odczytać link do spotkania. Spotkanie jest organizowane przy pomocy technologii Live Meeting.
GODZINA: 20:30 – 23:00
Sesja 1 | Import i eksport danych (BCP, BULK INSERT, OPENROWSET, GUI| przedstawia – Beata Zalewa (PLSSUG Lublin)

MODERATOR JEDENASTEGO SPOTKANIA: Ziemek Borowski (Exchange MVP)

Niestety wybrać mogę tylko jedną sesję. Co skutkuje obejrzeniem sesji Virtual Study Group w trybie offline. Ale goraco zachęcam do uczestnictwa w sesji online – wszystkich, którzy mogą.

Bezpłatne szkolenia dla specjalistów IT

Tym razem z regionu Dolnego Śląska. DC Edukacja otrzymała grant na przeprowadzenie projektu: Zdobądź certyfikat Microsoft – szkolenia dla specjalistów IT z woj. dolnośląskiego. Celem projektu jest cyt: “wzbogacenie swojej wiedzy w zakresie wykorzystania zaawansowanych narzędzi do zarządzania sieciami firmowymi, bazami danych i usługami wymiany informacji“. Lista dostępnych szkoleń jest całkiem pokażna, a obejmują one nie tylko Windows 2003 Server ale i fragment Windows 2008 Server, Microsoft Office SharePoint Server 2007, ale też Exchange 2003, SQL 2005 czy Windows XP. Pełne zastawienie zamieszczam poniżej:

2368 | Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003 | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2370Obsługa środowiska systemu Microsoft Windows Server 2003 | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
2392Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu
2396Wdrażanie i obsługa infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz zarządzanie nią: usługi sieciowe | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2279Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2779 | Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2780 | Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2400 | Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 | 24 godziny + 4 tygodnie e-learningu
2285 | Installing, Administering, and Configuring Microsoft Windows XP Professional | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
5061 | Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 | 16 godzin + 2 tygodnie e-learningu
6431 | Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu
6432 | Managing and Maintaining Windows Server 2008 Active Directory Servers | 8 godzin + 2 tygodnie e-learningu |

Jak podaje organizator:
Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie na dzień rekrutacji (złożenia dokumentów) następujące kryteria formalne:
1.są pracującymi osobami dorosłymi (powyżej 18. roku życia),
2.posiadają zatrudnienie na dzień rozpoczęcia rekrutacji i do końca uczestnictwa w Projekcie,
3.wykonują pracę na terenie woj. dolnośląskiego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą),
4.samodzielnie (z własnej inicjatywy) zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
5.zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem i godzinami pracy,
6.posiadają poświadczone wykształcenie informatyczne lub potwierdzenie o zatrudnieniu na stanowisku zw. z informatyką (w przypadku niespełnienia tego kryterium konieczne będzie pozytywne przejście weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu informatyki przy użyciu testów kompetencyjnych)
 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają KOBIETY.
Minimalna liczba kobiet przewidzianych do przeszkolenia w projekcie – 10.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PROJEKTU.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Skip to toolbar