Poziom zabezpieczeń w Accessie 2010 (Zaufane lokalizacje)

Kontynuując temat związany z wdrażaniem aplikacji napisanych w środowisku Access’a, warto chwilę zastanowić się nad zmianą podejścia w nowszej wersji. Chętnych zachecam do przyjrzenia się możliwością centrum zaufania dostępnego w opcjach.

W realnym wdrożeniu najważniejsze jest, aby użytkownik nie dostawał monitów o niebezpiecznych makrach, najprościej dodać folder z którego jest uruchamiany plik access’a do zaufanej lokalizacji.

Z poziomu pełnego Access’a robimy to tutaj:
Przycisk Office>Opcje>Centrum Zaufania>Ustawienia centrum Zaufania…>Zaufane lokalizacje

Oczywiście z poziomu runtime’a już tak łatwo nie jest. Tu przychodzi nam analogicznie jak w wersji 2003 odpowiedni wpis w rejestrze:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security\Trusted Locations]

W tym kluczu należy dodać kolejny klucz LocationN, gdzie N jest kolejną wolną liczbą lub klucz z dowolną nazwą.

W ramach tak utworzonego klucza, dodajemy kolejno wartości:

Nazwa Typ Opis
Path REG_SZ – Wartośc ciągu Pełna ścieżka do katalogu, zakończona znakiem:”\”
np.: D:\Projekty\
Description REG_SZ – Wartośc ciągu Opis
Date REG_SZ – Wartośc ciągu Data modyfikacji w formacie: yyyy-MM-dd hh:mm
AllowSubfolders REG_DWORD – Wartość DWORD Parametr definiujący, czy w zaufanej lokalizacji bierzemy pod uwagę podfoldery, czy je wykluczamy. 0-wykluczamy;1-bierzemy

I tyle, po takim wpisie będziemy mogli używać programu bez konieczności potwierdzania uruchomienia makr itd.

Dla przykładu wyeksportowana gałąź z rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security\Trusted Locations\MojaZaufanaLokalizacja]
"Path"="D:\\DevProject\\"
"AllowSubfolders"=dword:00000001
"Description"=""
"Date"="2010-12-16 12:59"

  1. Na win7 to nie dziala

  2. juz wiem musi byc …\Office\15\…

  3. I to nie zalezy od win7 tylko od runtima 2013

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar