Operacje na plikach/folderach (wyrażenia)

Podczas pisania kodu, często będziemy musieli wykonywać operacje na plikach lub folderach. Oczywiste jest wtedy użycie obiektu FileSystemObject. Nie ma w tym nic złego, warto jednak poznać wyrażenia specyficzne dla VBA, aby ułatwić sobie życie i nie generować nadmiarowych linijek kodu. Poniżej lista standardowych opercji plikowych, które możemy wykonać bez konieczności rozbudoywania kodu o FSO, posługując się jedynie wyrażeniami VBA:

Usunięcie pliku/plików

Kill pathname
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264141.aspx

Usuniecie folderu

RmDir path
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278523.aspx

Założenie folderu/katalogu

MkDir path
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264553.aspx

Zmiana nazwy lub przeniesienie pliku/folderu/katalogu

Name oldpathname As newpathname
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264639.aspx

Kopiowanie pliku

FileCopy source, destination
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264390.aspx

Zmiana atrybutu pliku

SetAttr pathname, attributes
Źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg264390.aspx

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar