Zmiana poziomu zabezpieczeń w Access 2003

Wdrażając naszą aplikację w oparciu o środowisko Microsoft Access 2003 Runtime, jesteśmy zmuszeni zmienić domyslny poziom zabezpieczeń dla makr.

W pełnej wersji środowiska uzyskujemy to poprzez wybranie:

Narzedzia>Makro>Zabepieczenia…

Niestety w wersji Runtime ta opcja nie jest dostępna, najprościej wyłączyć to ustawiając odpowiedni poziom zabezpieczeń w rejestrze systemowym wpisując wartość
Level (REG_DWORD)= 1

w kluczu:  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\Security

Można stworzyć plik np. ustawpoziomzabezpieczen.reg i wpisać do niego:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
“Level”=dword:00000001

Później mając taki plik wystarczy kliknąć w niego dwukrotnie, aby wprowadzić zmianę w rejestrze.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar