Ukrywanie sekcji raportu

Opis problemu

Czasami zdarza się tak, że przygotowując raport chcemy ukryć wyświetlanie pewnych sekcji np. nagłówka/stopki grupowania lub szczegółów.
Cel zawsze ten sam, przyczyny ukrywania różne. Nie maja one jednak znaczenia.

Rozwiązanie
Rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy za pomocą VBA anulować zdarzenie przy formatowaniu. Efektem będzie brak danej sekcji na wydruku raportu.
Załóżmy, że mam tabelę, a w niej kolumnę lp i na raporcie chciałbym pokazać tylko te parzyste. Wpiszmy więc taki kod do formatowania szczegółów:

Private Sub Szczegóły_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    If Me.lp Mod 2 <> 0 Then
       Cancel = 1
    End If
End Sub

Podsumowanie

Analogicznie działa to dla każdej sekcji raportu, wystarczy ustawić zmienną cancel na 1, aby ukryć sekcje.

Dla chętnych: link do przykładowej bazy.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar