Komentarz w kodzie VBA (wieloliniowy)

Pisząc kod w edytorze VBA, czasami istnieje konieczność zakomentarzowania całego bloku kodu.
Sam Access nie pozwala na tworzenie wieloliniowych komentarzy w kodzie, pozostaje więc komentarzowanie każdej linijki osobno.

Możemy przyspieszyć taką operacje wykorzystując komendy Comment/Uncomment Block.
Nie są one dostępne wprost, ale w łatwy sposób można wyciągnąć je na dowolny pasek narzędzi.

W środowisku edytora VBA wybieramy pasek narzędzi na którym chcemy dodać te przyciski i klikamy dostosuj:
Dostosuj

Później na zakładce Polecenia z menu Edit przeciągamy na nasz pasek Comment i Uncomment Block:

Teraz możemy zaznaczyć dowolny tekst w kodzie i zakomentarzować lub odkomentarzować za pomocą jednego kliknięcia.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar