Tytuł Aplikacji

Wstęp

Na prośbę Danio (wyrażonej w komentarzach) opisze jak zmienić pasek tytułowy Accessa.

Opis problemu

Teoretycznie mógłbym odpowiedzieć pod komentarzem, ale sprawa wymaga rozwinięcia zależnie od rozwiązania, które wybierzemy. Możemy to zrobić przy pomocy GUI Access’a, albo za pomocą VBA.

Rozwiązanie I (GUI)

To jest najprostsze, wystarczy ustawić właściwość Tytuł aplikacji

Dla wersji 2003 (w oknie uruchamianie):
Narzędzie->Uruchomienie
uruchomienie2003

Dla wersji od 2007 w opcjach bieżącej bazy danych:
Plik/Przycisk Office->Opcje->Bieżąca baza danych
opcje2013

Rozwiązanie II (VBA)

Tu ustawiamy właściwość bieżącej bazy danych “AppTitle”:

CurrentDb.Properties!AppTitle = "Tytuł Paska aplikacji"
Application.RefreshTitleBar

Nie jest to jakiś wybitnie skomplikowany kod, jednak należy pamiętać, że ustawiając właściwość bazy, która nie istnieje dostaniemy błąd 3270.
Jeżeli stworzyliśmy bazę danych mdb/accdb to domyślnie nie ma w niej właściwości AppTitle i można się tego błędu spodziewać.
Używając rozwiązania I Access sam stworzy taką właściwość, jeżeli korzystamy z VBA musimy to zrobić sami.
Najprościej napisać funkcje do zmiany z obsługą błędu 3270:

Function setTitleBar(ByVal title As String)
  On Error GoTo BLAD
  CurrentDb.Properties!AppTitle = title
  Application.RefreshTitleBar
  Exit Function
BLAD:

  If Err.Number = 3270 And title <> "" Then  'brak własciwości
    Dim p    As Property
    Set p = CurrentDb.CreateProperty("AppTitle", dbText, title)
    CurrentDb.Properties.Append p
    Set p = Nothing
    Resume Next
  End If
End Function

Później już tylko zostaje wywołanie w kodzie:

setTitleBar "Mój tytuł aplikacji"

Podsumowanie

Tytuł to rzecz, którą zawsze ustawiam, lepiej to wygląda niż domyslny tytuł…

 1. dzięki za pomoc – zapomniałem że w menu accessa można to zrobić!!! A da się usunąć (access 2010) jego znaczek z lewego górneg rogu??? i wstawić coś swojego tak aby potem w runtime wyglądało na aplikację bardziej spersonalizowaną??

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar