Wykorzystanie Menu w programie MSAccess 2003 #2.1

Wstęp

Podczas pisania aplikacji ważnym jej elementem na który należy zwrócić uwagę jest jasna i przejrzysta nawigacja po jej funkcjach/poleceniach.

Według mojej opinii oparcie się na Panelu Przełączania nie jest dobrym pomysłem, załóżmy, że struktura naszego menu wygląda tak:

 menu1
   |- menu1 opcja1
   |- menu1 opcja2
menu2
   |- menu2 opcja1
   |- menu2 opcja2 

Mając wybraną kartę w panelu z widocznym menu2 musimy się cofnąć by wybrać menu1 i zobaczyć co się pod nim kryje. dodatkowo panel musi być ciągle otwraty co przy pracy w wielu oknach jest uciążliwe, bo trzeba czasem do niego się “dokopać”.

Dużo prościej i wygodniej jest stworzyć menu i zastąpić to wbudowane w Access-a. Dzięki temu użytkownik nie widzi funkcji wbudowanych w samo środowisko i jest mniejsza szansa, że coś nam popsuje. Oczywiście wersja Runtime’a ma menu bardzo ograniczone, ale i tak niezdatne dla aplikacji którą tworzymy.

Wykonanie

Stwórzmy modul basMenu a w nim procedury odpowiedzialne z działanie menu:

I. Tworzenie menu

Public Sub CreateMenu()
'Funkcja tworząca strukturę menu
  Dim cmdNewMenu As CommandBar
  Dim strMenuName As String
  Dim rootMenu As CommandBarControl
  Dim cmenubar As CommandBar
  Dim submenu As CommandBarControl
  
'usun menu jeśli istnieje
strMenuName = "MenuAplikacji"
If fIsCreated(strMenuName) Then
  Application.CommandBars(strMenuName).Delete
End If

  Set cmdNewMenu = Application.CommandBars.Add(strMenuName, msoBarTop, True, False)
  With cmdNewMenu
    .Protection = msoBarNoProtection
    .Visible = True
  End With

  'stworz menu1
  Set rootMenu = cmdNewMenu.Controls.Add(msoControlPopup)
  rootMenu.Caption = "menu1"
  
  'stworz podmenu 1
    Set submenu = rootMenu.Controls.Add(msoControlButton)
    With submenu
      .Caption = "menu1 opcja1"
      .OnAction = "=MnuClick(""menu1 opcja1"")"
    End With
    Set submenu = rootMenu.Controls.Add(msoControlButton)
    With submenu
      .Caption = "menu1 opcja2"
      .OnAction = "=MnuClick(""menu1 opcja2"")"
    End With
  
  'stworz menu2
  Set rootMenu = cmdNewMenu.Controls.Add(msoControlPopup)
  rootMenu.Caption = "menu2"
  
  'stworz podmenu2
    Set submenu = rootMenu.Controls.Add(msoControlButton)
    With submenu
      .Caption = "menu2 opcja1"
      .OnAction = "=MnuClick(""menu2 opcja1"")"
    End With
    Set submenu = rootMenu.Controls.Add(msoControlButton)
    With submenu
      .Caption = "menu2 opcja2"
      .OnAction = "=MnuClick(""menu2 opcja2"")"
    End With
  
  Set submenu = Nothing
  Set rootMenu = Nothing
  Set cmdNewMenu = Nothing
End Sub

II. Akcja menu

Public Function MnuClick(ByVal str As String)
  MsgBox str
End Function

III. funkcja pomocnicza

Function fIsCreated(strMenuName) As Boolean
  Dim intNumberMenus As Integer
  Dim I As Integer
  
  intNumberMenus = Application.CommandBars.Count
  
  fIsCreated = False
  
  For I = 1 To intNumberMenus
    If Application.CommandBars(I).Name = strMenuName Then
      fIsCreated = True
      I = intNumberMenus
    End If
  Next
  
End Function

IV. Ukrycie pasków narzędzi:

Public Sub UkryjPaski()
  Dim ilMenu As Integer
  Dim i As Integer

  ilMenu = Application.CommandBars.Count
  For i = 1 To ilMenu
    Application.CommandBars(i).Enabled = False
  Next
End Sub

V. Odkrycie pasków narzędzi:

Public Sub OdkryjPaski()
  Dim ilMenu As Integer
  Dim i As Integer

  ilMenu = Application.CommandBars.Count
  For i = 1 To ilMenu
    Application.CommandBars(i).Enabled = True
  Next
  'Pokaż główne menu access'a
  DoCmd.ShowToolbar "Pasek Menu", acToolbarYes
End Sub

Teraz jeżeli wykonamy procedurę UkryjPaski, a po niej CreateMenu, otrzymamy oczekiwany efekt:

Menu Access2003
Rezultat

Koń jaki jest, każdy widzi, dla mnie najważniejszą zaleta tego rozwiązania jest to, że użytkownik ma menu “pod ręka”, nie musi zmieniać przyzwyczajeń co do użytkowania aplikacji, ponieważ jest mu to znane. Dodatkowo cala przestrzeń okna jest dostępna dla formularzy/raportów, czyli zrobiliśmy z ekranu Accessa’a klasyczne MDI…

Podsumowanie

To są podstawy, w następnym poście skupie się na wykorzystaniu tego w praktyce, na razie link do przykładowej bazy w celach poglądowych.

Część 2: Wykorzystanie Menu w programie MSAccess 2003 #2.2

Uwaga! Aby kod zadziałal musi być dodana referncja do Microsoft Office 11 Library

 1. Niestety CreateMenu() wykłada się na linijce 15 z Run-Time Error 13 – Type Mismach.
  Szkoda, bo całość zapowiadała sie nieźle a tu klapa.

  • Paweł, nie odtwarzam tego błędu, coś zmieniałeś?
   Wersje pobrałem dla pewności jeszcze raz i działa, napisz coś więcej bo z takim zasobem informacji nie jestem wstanie pomóc…

   • Oczywiście, że działa! Pomyliłem w referencjach “…Office 11 Library” z “… Access 11 Library”
    Oczywiście wszystko było napisane 😉
    Przepraszam za zamieszanie i pozdrawiam

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar