Switch, IIF, Choose (ku pamięci)

Zestaw funkcji, które warto poznać

Switch

Wyznacza wartości wyrażeń z listy i zwraca wartość typu Wariant lub wyrażenie skojarzone z pierwszym wyrażeniem listy, które ma wartość True.

Użycie:

Switch(wyrażenie-1, wartość-1 [, wyrażenie-2, wartość-2 ]… [, wyrażenie-n, wartość-n ] )

Źródło:
http://office.microsoft.com/pl-pl/access-help/funkcja-switch-HA001228918.aspx?CTT=1

IIF

Zwraca jedną z dwóch części, w zależności od obliczonego wyniku wyrażenia.

Użycie:

IIf(wyrażenie , jeśli_prawda , jeśli_fałsz)

Źródło:
http://office.microsoft.com/pl-pl/access-help/funkcja-iif-HA001228853.aspx?CTT=3

Choose

Wybiera i zwraca wartość z listy argumentów.

Użycie:

Choose(indeks, element-1 [, element-2] ... [, element-n] )

Źródło:
http://office.microsoft.com/pl-pl/access-help/funkcja-choose-HA001228797.aspx?CTT=3

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar