Metodyka czy metodologia?

Nie da się zaprzeczyć, że niektóre słowa z języków obcych bezkarnie przenikają do języka polskiego i wprowadzają czasem zamieszanie. Już to ktoś analizował, więc nie będę się tu rozpisywać na ten temat. Natomiast czytając mnóstwo specyfikacji odnośnie systemów, czy też np.: dzisiaj słuchając radia, spotykam się z mieszaniem znaczenia słów metodyka i metodologia. Uważam, że warto zwrócić uwagę na używanie tych słów. Ech… – nie zapominajmy, że jest jeszcze metoda.

Sięgając do słownika Władysława Kopalińskiego przytoczę definicje tych “trudnych” słów, które wprost nakreślają różnice:

  • Metodologia – znawstwo historyczne, analityczne, krytyczne i normatywne metod badań naukowych, budowy systemów naukowych, wyrażania i utrwalania osiągnięć nauki.
  • Metodyka – to zbiór zasad, sposobów wykonywania określonej pracy albo osiągnięcia określonego celu; szczegółowe normy postępowania właściwe danej nauce.
  • Metoda – to sposób postępowania stosowany świadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynności i środków użytych dla osiągnięcia celu; sposób wykonania zadania, rozwiązania problemu; zespół założeń ogólnych, przyjętych w określonych badaniach.

… czy już czujemy bluesa?

Ja owszem! to nie jest ani przenikanie słów, ani stosowanie zamienników – zwyczajnie trzeba odróżnić znaczenie i będzie prościej.

This entry was posted in Thoughts and tagged , . Bookmark the permalink.