March 2013 Public Update dla SharePoint 2013

Pierwszy post… ta trema…

W marcu Microsoft opublikował zbiór poprawek Public Update do SharePointa 2013 (wydane zostały paczki dla SharePoint Server 2013, SharePoint Foundation 2013 oraz Project Server 2013). Paczki zawierają szereg ważnych poprawek i należy je zainstalować jak najszybciej (w odróżnieniu od Cumulative Updates które Microsoft zaleca instalować w przypadku wystąpienia błędów naprawionych w danym CU).
Poprawki do małych nie należą;)

Informacje o poprawkach:

Pliki do pobrania:

Po instalacji poprawek na każdej farmie należy uruchomić SharePoint 2013 Products Configuration Wizard.
Numer wersji SharePointa po tej poprawce to 15.0.4481.1005.

Uwagi:

  • Została zmieniona konfiguracja paczek i dlatego marcowe PU jest wymagane przed instalacją przyszłych aktualizacji( CU, PU czy innych poprawek),
  • W przypadku instalacji tej poprawki na środowisku z zainstalowaną usługą Search Service Application należy postępować według instrukcji na tej stronie.

 

 

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar