Migracja 2003 -> 2010

Wstęp

Nie chcę roztrząsać, czy wykonywać migrację czy nie. Wydaje mi się jednak, że jeżeli ktoś myśli poważnie o swoich projektach w Access’e to zna cykl wsparcia produktowego i wie że 2014-04-08 kończy się wsparcie dodatkowe, a podstawowe wygasło w kwietniu 2009…
Ja przyjąłem zasadę, że przechodzę co drugą wersje, czyli migruje z 2003 na 2010, tu chyba zrobie jednak wyjątek, bo z tego co widzę wersja 2013 niewiele zmieni w aplikacjach desktopowych.

Problem
Jeżeli migrujemy to m.in. po to by zyskać nowy wygląd, problem polega jednak na tym, że formularze z wersji wcześniejszych wyglądają tak:

To trochę nie pasuje do nowego wyglądu, jakiego byśmy oczekiwali po wersji 2010, poza tym trudno dodawać nowe funkcjonalności bez ujednolicenia wyglądu, ponieważ będzie się to wyraźnie odróżniało od “starych” części aplikacji.

Rozwiązanie

Możemy każdy formularz ręcznie przeedytować, ale jest to praca żmudna i raczej nie do wykonania przy większych projektach.
Ja rozwiązałem to w ten sposób, że stworzyłem formularz “wzorzec”, w którym umieściłem kontrolki do zmiany:

Teraz wystarczy za pomocą vba, otworzyć każdy formularz zmienić interesujące właściwości kopiując je z wzorcowych kontrolek i zapisać:

Dim f As Object
'otwórz formularz wzorca
DoCmd.OpenForm "wzorzec", acDesign

For Each f In CurrentProject.AllForms
  If f.Name <> "wzorzec" And f.Name <> "frmMigracja" Then
    DoCmd.OpenForm f.Name, acDesign
    UstawFormularz Forms(f.Name)
    DoCmd.Close acForm, f.Name, acSaveYes
  End If
Next

DoCmd.Close acForm, "wzorzec"

Kod do kopiowania własciwości:

Sub UstawFormularz(ByRef f As Form)


  With f.Section(acDetail)
    .AlternateBackColor = Forms("wzorzec").Section(acDetail).AlternateBackColor
    .AlternateBackShade = Forms("wzorzec").Section(acDetail).AlternateBackShade
    .AlternateBackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Section(acDetail).AlternateBackThemeColorIndex
    .AlternateBackTint = Forms("wzorzec").Section(acDetail).AlternateBackTint
    .BackColor = Forms("wzorzec").Section(acDetail).BackColor
    .BackShade = Forms("wzorzec").Section(acDetail).BackShade
    .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Section(acDetail).BackThemeColorIndex
    .BackTint = Forms("wzorzec").Section(acDetail).BackTint
    .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Section(acDetail).SpecialEffect
  End With
  On Error Resume Next
  With f.Section(acHeader)
    .BackColor = Forms("wzorzec").Section(acHeader).BackColor
    .BackShade = Forms("wzorzec").Section(acHeader).BackShade
    .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Section(acHeader).BackThemeColorIndex
    .BackTint = Forms("wzorzec").Section(acHeader).BackTint
    .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Section(acHeader).SpecialEffect
  End With
  With f.Section(acFooter)
    .BackColor = Forms("wzorzec").Section(acFooter).BackColor
    .BackShade = Forms("wzorzec").Section(acFooter).BackShade
    .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Section(acFooter).BackThemeColorIndex
    .BackTint = Forms("wzorzec").Section(acFooter).BackTint
    .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Section(acFooter).SpecialEffect
  End With
  On Error GoTo 0
  For Each obj In f.Controls
    Select Case obj.ControlType
    Case acComboBox
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BackShade
        .BackStyle = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BackStyle
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BackTint
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BorderWidth
        .BottomMargin = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BottomMargin
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").BottomPadding
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").FontSize
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").Fontname
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ForeTint
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").GridlineWidthTop
        .LeftMargin = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").LeftMargin
        .LeftPadding = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").LeftPadding
        .NumeralShapes = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").NumeralShapes
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").OldBorderStyle
        .RightMargin = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").RightMargin
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").RightPadding
        .ScrollBarAlign = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ScrollBarAlign
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").SpecialEffect
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").ThemeFontIndex
        .TopMargin = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").TopMargin
        .TopPadding = Forms("wzorzec").Controls("ComboBox").TopPadding
      End With
    Case acListBox
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BackShade
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BackTint
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BorderWidth
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").BottomPadding
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").FontSize
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").Fontname
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ForeTint
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").GridlineWidthTop
        .NumeralShapes = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").NumeralShapes
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").OldBorderStyle
        .ScrollBarAlign = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ScrollBarAlign
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").SpecialEffect
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("lstBox").ThemeFontIndex
      End With
    Case acOptionButton
      With f.Controls(obj.Name)
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BorderWidth
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").BottomPadding
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").GridlineWidthTop
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").OldBorderStyle
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").RightPadding
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("btnOption").SpecialEffect
      End With
    Case acCheckBox
      With f.Controls(obj.Name)
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BorderWidth
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").BottomPadding
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").GridlineWidthTop
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").OldBorderStyle
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").RightPadding
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("chkBox").SpecialEffect
      End With
    Case acTabCtl
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BackShade
        .BackStyle = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BackStyle
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BackTint
        '.Bevel = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Bevel
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BorderTint
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").BottomPadding
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Fontname
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").FontSize
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").ForeTint
        '.Glow = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Glow
        .Gradient = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Gradient
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").GridlineWidthTop
        .HoverColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverColor
        .HoverForeColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverForeColor
        .HoverForeShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverForeShade
        .HoverForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverForeThemeColorIndex
        .HoverForeTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverForeTint
        .HoverShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverShade
        .HoverThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverThemeColorIndex
        .HoverTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").HoverTint
        .PressedColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedColor
        .PressedForeColor = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedForeColor
        .PressedForeShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedForeShade
        .PressedForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedForeThemeColorIndex
        .PressedForeTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedForeTint
        .PressedShade = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedShade
        .PressedThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedThemeColorIndex
        .PressedTint = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").PressedTint
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").RightPadding
        .Shape = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Shape
        .Style = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").Style
        .TabFixedHeight = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").TabFixedHeight
        .TabFixedWidth = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").TabFixedWidth
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").ThemeFontIndex
        .UseTheme = Forms("wzorzec").Controls("tabCtrl").UseTheme
      End With
    Case acOptionGroup
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BackShade
        .BackStyle = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BackStyle
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BackTint
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BorderShade
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").BorderWidth
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").OldBorderStyle
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").SpecialEffect
        .StatusBarText = Forms("wzorzec").Controls("optGroup").StatusBarText

      End With
    Case acLabel
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BackShade
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BackTint
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BorderShade
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BorderWidth
        .BottomMargin = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BottomMargin
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("lbl").BottomPadding
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("lbl").FontSize
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("lbl").Fontname
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("lbl").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("lbl").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lbl").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("lbl").ForeTint
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("lbl").GridlineWidthTop
        .LeftMargin = Forms("wzorzec").Controls("lbl").LeftMargin
        .LeftPadding = Forms("wzorzec").Controls("lbl").LeftPadding
        .LineSpacing = Forms("wzorzec").Controls("lbl").LineSpacing
        .NumeralShapes = Forms("wzorzec").Controls("lbl").NumeralShapes
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("lbl").OldBorderStyle
        .RightMargin = Forms("wzorzec").Controls("lbl").RightMargin
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("lbl").RightPadding
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("lbl").SpecialEffect
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("lbl").ThemeFontIndex
        .TopMargin = Forms("wzorzec").Controls("lbl").TopMargin
        .TopPadding = Forms("wzorzec").Controls("lbl").TopPadding

      End With
    Case acToggleButton  'przełącznik
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BackShade
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BackTint
        .Bevel = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Bevel
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BorderWidth
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").BottomPadding
        .FontBold = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").FontBold
        .FontItalic = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").FontItalic
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Fontname
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").FontSize
        .FontUnderline = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").FontUnderline
        .FontWeight = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").FontWeight
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").ForeTint
        .Glow = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Glow
        .Gradient = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Gradient
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").GridlineWidthTop
        .HoverColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverColor
        .HoverForeColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverForeColor
        .HoverForeShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverForeShade
        .HoverForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverForeThemeColorIndex
        .HoverForeTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverForeTint
        .HoverShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverShade
        .HoverThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverThemeColorIndex
        .HoverTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").HoverTint
        .LeftPadding = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").LeftPadding
        .PressedColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedColor
        .PressedForeColor = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedForeColor
        .PressedForeShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedForeShade
        .PressedForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedForeThemeColorIndex
        .PressedForeTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedForeTint
        .PressedShade = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedShade
        .PressedThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedThemeColorIndex
        .PressedTint = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").PressedTint
        .QuickStyle = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").QuickStyle
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").RightPadding
        .Shadow = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Shadow
        .Shape = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").Shape
        .SoftEdges = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").SoftEdges
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").ThemeFontIndex
        .UseTheme = Forms("wzorzec").Controls("btnToggle").UseTheme
      End With
    Case acTextBox
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BackShade
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BackTint
        .BeforeUpdate = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BeforeUpdate
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BorderWidth
        .BottomMargin = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BottomMargin
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").BottomPadding
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").Fontname
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").FontSize
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").ForeTint
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").GridlineWidthTop
        .LeftMargin = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").LeftMargin
        .LeftPadding = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").LeftPadding
        .LineSpacing = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").LineSpacing
        .NumeralShapes = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").NumeralShapes
        .OldBorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").OldBorderStyle
        .RightMargin = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").RightMargin
        .RightPadding = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").RightPadding
        .SpecialEffect = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").SpecialEffect
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("txtBox").ThemeFontIndex
      End With
    Case acCommandButton
      With f.Controls(obj.Name)
        .BackColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BackColor
        .BackShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BackShade
        .BackStyle = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BackStyle
        .BackThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BackThemeColorIndex
        .BackTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BackTint
        .Bevel = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Bevel
        .BorderColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderColor
        .BorderShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderShade
        .BorderStyle = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderStyle
        .BorderThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderThemeColorIndex
        .BorderTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderTint
        .BorderWidth = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BorderWidth
        .BottomPadding = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").BottomPadding
        .Fontname = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Fontname
        .FontSize = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").FontSize
        .ForeColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ForeColor
        .ForeShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ForeShade
        .ForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ForeThemeColorIndex
        .ForeTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ForeTint
        .Glow = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Glow
        .Gradient = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Gradient
        .GridlineColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineColor
        .GridlineShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineShade
        .GridlineStyleBottom = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineStyleBottom
        .GridlineStyleLeft = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineStyleLeft
        .GridlineStyleRight = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineStyleRight
        .GridlineStyleTop = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineStyleTop
        .GridlineThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineThemeColorIndex
        .GridlineTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineTint
        .GridlineWidthBottom = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineWidthBottom
        .GridlineWidthLeft = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineWidthLeft
        .GridlineWidthRight = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineWidthRight
        .GridlineWidthTop = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").GridlineWidthTop
        .HoverColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverColor
        .HoverForeColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverForeColor
        .HoverForeShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverForeShade
        .HoverForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverForeThemeColorIndex
        .HoverForeTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverForeTint
        .HoverShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverShade
        .HoverThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverThemeColorIndex
        .HoverTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").HoverTint
        .ObjectPalette = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ObjectPalette
        .PressedColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedColor
        .PressedForeColor = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedForeColor
        .PressedForeShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedForeShade
        .PressedForeThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedForeThemeColorIndex
        .PressedForeTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedForeTint
        .PressedShade = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedShade
        .PressedThemeColorIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedThemeColorIndex
        .PressedTint = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").PressedTint
        .QuickStyle = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").QuickStyle
        .Shadow = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Shadow
        .Shape = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Shape
        .SoftEdges = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").SoftEdges
        .ThemeFontIndex = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").ThemeFontIndex
        .Transparent = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").Transparent
        .UseTheme = Forms("wzorzec").Controls("cmdButton").UseTheme
      End With
    Case acPage, acImage, acRectangle, acPage, acCustomControl
      'typy których nie ruszam
    Case Else
      'typy które nie przewidziałem
      Debug.Print f.Name & "(" & obj.Name & "): " & obj.ControlType
    End Select
  Next

End Sub

To rozwiązuje sprawę, wygląd jest zgodny z wersją Access-a, możemy stosować motywy itd. Efekt:

Podsumowanie

Kod nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, jako, że jego działanie jest jednorazowe nie optymalizowałem go pod żadnym kątem… Dla zainteresowanych przykładowa baza. Pełną listę właściwości dla kontrolek Access-a mozna znaleźć tutaj, rozbudowanie kodu o nowe właściwości nie powinno nastręczyć problemu.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar