Pokazywanie plików na formularzu

Wstęp

Czasami przychodzi potrzeba pokazania podglądu pliku na formularzu. Szczególnie wtedy gdy przetrzymujemy linki do plików w bazie, a chcielibyśmy dać użytkownikom możliwość podejrzenia zawartości bez opuszczania aplikacji.

Rozwiązanie

Rozwiązanie jest niezwykle proste. Wystarczy na formularzu osadzić przeglądarkę internetową i wskazać jej plik do wyświetlenia.

Access 2003

Tworzymy formularz i wstawiamy do niego kontrolkę Microsoft Web Browser. Przy wykorzystaniu metody Navigate jesteśmy wstanie wskazać dokument do wyświetlenia.
Oczywiście należy ograniczyć rozszerzenia, aby uniknąć komunikatu o tym czy chcemy otworzyć, czy zapisać plik…
Realizujemy to prostym kodem:

  
Dim ext() As String
  'sprawdź czy jest wybrany plik
  If Len(Nz(Me.txtAdres, "")) > 0 Then
    'sprawdź czy wybrane plik istnieje
    If Len(Dir(CStr(Me.txtAdres))) > 0 Then
      'sprawdź czy obsługiwane rozszerzenie
      ext = Split(Me.txtAdres, ".")
      Select Case ext(UBound(ext))
        Case "pdf", "bmp", "jpg", "tiff", "png", "gif", "jpeg", "tif", "xps", "htm", "html", "xml"
          Me.FileBrowser.Object.Navigate CStr(Me.txtAdres.Value)
          Me.FileBrowser.Visible = True
        Case Else
          Me.FileBrowser.Visible = False
      End Select

    Else
      Me.FileBrowser.Visible = False
    End If
  End If

Access 2010

tutaj jest dokładnie tak samo, tylko używamy już wbudowanej kontrolki przeglądarki w tej wersji.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że aby plik był widoczny w przeglądarce należy mieć zainstalowany dodatek do tejże. Czyli albo Foxit Readera albo Adobe Readera

Podsumowanie

Taka wiedza pozwala w bardzo fajny i przystępny sposób rozbudować naszą aplikacje o dodatkowe funkcje.
Standardowo zamieszczam link do przykładu w wersji 2003 i 2010

 1. Genialne 🙂

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar