SCOM 2012 i instalacja .NET Framework 3.5 w Windows Server 2012

0

Ostatnio walczyłem ze SCOM 2012 SP1 na Windows Server 2012. Dedykowany SQL 2012 pod SCOMa również na Windows Server 2012.

Instalacja na Windows Server 2008 R2 i SQL 2008 R2 była problematyczna (czytaj paczowanie SQLa, itd.). Sama instalacja SCOMa 2012 to nie jest rocket science, ale chwilowo zatrzymałem się na problemie, który chcę opisać w tym poście – instalacja .Net Framework 3.5 na Windows Server 2012, która jest oczywiście wymagana dla OpsMgr 2012 i SQL Server 2012.

Frameworka nie można zainstlować z poziomu Server Managera, ponieważ pojawia się błąd: “Do you want to specify an alternate source path? One or more installation selections are missing source files…

Oczywiście problem da się rozwiązać wykorzystując DISMa z linii poleceń.

1. Na początek wrzucamy płytkę lub montujemy obraz z Windows Server 2012.

2. Następnie z poziomu cmd (lub PowerShell) wydajemy polcenie (w moim przypadku D: to napęd CD z zamontowaną płytą Windows Server 2012):

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d\sources\sxs /LimitAccess

3. Po uruchomieniu powyższej komendy .NET Framework 3.5 jest włączony (w Features) i możemy spokojnie zainstalować serwer z bazodanowy pod SCOMa, jak i sam Management Server.

O365 Hybrid Configuration Wizard a ustawienia proxy? Unable to access the Federation Metadata document from the federation partner. Detailed information: the remote name could not be resolved…

0

Exchange SP2 Hybrid Configuration Wizard działa w tym samym kontekście, co system, więc chce się łączyć bezpośrednio do Internetu ignorując ustawienia Internet Explorer Proxy. W przypadku braku bezpośredniego wyjścia do Internetu wizard bardzo ładnie generuje certyfikat Self Signed dla federacji (krok New-ExchangeCertificate – bo nie łączy się z netem), po czym dla kolejnych kroków New-FederationTrust (tworzenie relacji zaufania z Microsoft Federation Gateway) dostajemy przykry błąd – nie informuje nas, co się stało. Jeśli wykonacie to z p[oziomu PowerShella z przełącznikiem -verbose pojawia się dokładnie ten sam błąd.

“Unable to access the Federation Metadata document from the federation partner. Detailed information: the remote name could not be resolved…”

Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi polecenie NETSH do ustawienia parametrów proxy.

Ustawiamy adres proxy poleceniem netsh winhttp set proxy proxy.uclabs.pl:8080.

Możemy również pobrać wartość z ustawień Internet Explorera:

Jeśli skonfigurowaliśmy ustawienia proxy możemy ponownie uruchomić Hybrid Wizarda – tym razem problem nie powinien się pojawić, poniważ Wizard uzyska dostep do Internetu.

Konfigurację proxy możemy zresetować poleceniem reset proxy.

 

Hybrid Configuration Wizard: The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists.

0

Dziś opiszę problem z którym zetknąłem się podczas konfigurowania architektury hybrydowej z Office 365 i Exchange Server 2010. Wszystkie operacje (DirSync, ADFS) do momentu konfiguracji federacji Exchange zakończyły się sukcesem. Podczas uruchomienia New Hybrid Configuration Wizarda pojawił się błąd: “The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists.”

Klient wcześniej próbował skonfigurować federację bez sukcesu, a następnie ją usunął :). I tutaj jest problem, ponieważ Microsoft mówi ” Removing or modifying objects with ADSIEDIT isn’t supported.” Ten oto problem może się pojawić, gdy usunięto kontener “CN=Hybrid Configuration, CN=MyOrg, CN=Microsoft Exchange, CN=Services, CN=Configuration, DC=domain, DC=local” z poziomu ADSI Edita. Oczywiście można usunąć, ale wpis wewnątrz kontenera, a nie sam kontener! Przykładowo tutaj opisane jakie są kroki usuwania konfiguracji hybrydowej (gdy coś pójdzie nie tak lub kiedy chcemy ją usunąć): http://www.telnetport25.com/2011/12/removing-the-exchange-2010-sp2-hybrid-configuration-after-you-have-created-it/.

Jak to można naprawić (The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists…)?

Otwieramy ADSIEdit, nawiązujemy połączenie do partycji konfiguracyjnej, a następnie nawigujemy do kontenera Configuration –>Services->Microsoft Exchange –><Organisation Name>.

Tworzymy nowy kontener typu Objectclass : msExchContainer o nazwie “CN=Hybrid Configuration”. Czekamy, aż się zreplikuje (w większych środowiskach AD), a następnie ponownie uruchamiamy Hybrid Configuration Wizarda.

Na koniec pytanie (nauczka), jak poprawnie usunąć serwery Exchange Server 2010 (SP2, SP3) z konfiguracji hybrydowej? Tutaj mamy oficjalny przewodnik stworzony przez zespół Exchange Server Team: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/12/05/decommissioning-your-exchange-2010-servers-in-a-hybrid-deployment.aspx.

Brakujące konto FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042@domena i nieudana instalacja Exchange 2010

0
Podczas instalacji serwera Exchange Server 2010 w środowisku mieszanym (Exchange Server 2007, Exchange Server 2003) pojawił się problem podczas instalacji roli Hub Transport lub Client Access. Problem związany jest z brakiem lub problemem z wbudowanym kontem email FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042@domena.
“This problem occurs because the federated built-in e-mail account that links to the computer account no longer exists. Or, the federated built-in e-mail account in the Active Directory directory service is corrupted.”
Żeby instalator przeszedł trzeba konto zweryfikować konto z poziomu ADSIEdita, a najlepiej utworzyć je od nowa, bo pewnie ktoś je usunął :). By default jest ono tworzone podczas przygotowania środowiska AD za pomocą setup /prepareAD.
Konta można wyciągnąć PowerShellem:
Get-Mailbox –Arbitration
Jak zatem naprawić problem z usuniętym lub uszkodzonym kontem FederatedEmail?
1) Konto mogło być wyłączone – wtedy możemy wydać polecenie: Enable-Mailbox SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9} –Arbitration. Problem zostaje naprawiony.
2) Jeśli konto jest włączone i nie działa możemy utworzyć je na nowo – usuwamy FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042 z poziomu ADSIEDIT. Default Naming Context i lokalizujemy kontener CN=Users. Usuwamy konto.
3) Teraz możemy wykonać PowerShella, który utworzy nam konto: New-Mailbox -Arbitration -Name FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042 -UserPrincipalName FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042@<Default_Accepted_Domain> lub Setup.Com /PrepareAD.
Podobna procedura obowiązuje, jeśli ktoś przypadkiem usunie nam konta systemowe Exchange:

– FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042”

-“SystemMailbox{1f05a927-8668-4003-adad-9b80758e86db}”

– “SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}”

Exchange Server 2010 SP2 RU5 v.2 ended prematurely because of an error. Your system has not been modified…

0

Ostatnio natknąłem się na dany problem przy aktualizacji serwerów z rolą CAS na Exchange Server 2010 SP2 (bez Rollup Updates) do zbiorczego zestawu aktualizacji Rollup Update 5 version 2. Uruchomiłem instalator .msp  z uprawnieniami użytkownika będącego w grupie Enterprise Admin, Domain Admins, Exchange Organization Admin, itd., czyli wszelkie wymagane uprawnienia. Niestety widać, że instalator pomija fazę tworzenia obrazów macierzystych dla zestawów .NET.

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze, który nie jest połączony z Internetem, mogą pojawić się instalacji długie czasy. Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat: “Tworzenie obrazów macierzystych dla zestawów .net.” – u mnie wyglądało to tak, że tak etap został pominięty (pytanie dlaczego)?

Diagnozę rozpocząłem od kilku rzeczy:

1) sprawdzenie Event Loga – pojawił się błąd informujący o nieudanej instalacji Rollup Update 🙂

2) przeanalizowałem zawartość loga ServiceControl.log z lokalizacji C:\ExchangeSetupLogs

3) przeanalizowałem zawartość loga UpdateOwa.log z lokalizacji C:\ExchangeSetupLogs.

W pliku ServiceControl.log znalazłem wpisy informujące o niewystarczających uprawnieniach do przeprowadzenia tej operacji. Podążając tym tropem uruchomiłem PowerShella w trybie Run as Administrator i z tego poziomu uruchomiłem plik instalatora .msp. Pliku .msp niestety nie można wykonać w trybie Run As.., więc zrobiłem to z PowerShella i zadziałało. Instalacja przebiegła prawidłowo.

Rozwiązanie problemu:

Powershell (Run As Administrator) i uruchamiamy instalator .msp.

Jak poprawnie zainstalować Wireshark w systemie Windows 8 lub Windows Server 2012?

0

Po pierwsze najnowszy Wireshark 1.8.4 w dalszym ciągu nie jest kompatybilny z nowymi systemami, a tak naprawdę to wina WinPCAPa, który się nie chce zainstalować w związku z czym Wireshark nie widzi interfejsów. Uruchomienie instalatora Wireshark w trybie kompatybilności z Windows 7 też nie działa – bo WinPCAP (WinPcap_4_1_2) nie instaluje się w trybie kompatybilności.

Jakie jest rozwiązanie problemu?

Rozpakowujemy paczkę instalacyjną (http://wiresharkdownloads.riverbed.com/wireshark/win64/Wireshark-win64-1.8.4.exe), czyli plik .exe dowolnym programem do wypakowywania archiwów (7Zip, itd.). W folderze na pliku WinPcap_4_1_2.exe klikamy prawym myszki Właściwości, a następnie w zakładce Kompatybilności wstecznej (ang. Compatibility) zaznaczamy “Run this program in compatibility mode for: Windows 7” – tak jak pokazano na poniższym rysunku:

Następnie instalujemy paczkę WinPcap_4_1_2.exe, po czym uruchamiamy instalator Wireshark – włala!

Procedura instalacji klastra Hyper-V na Windows Server 2008 R2

0

Wyciągnięte z moich notatek wdrożeniowych. Jest to procedurka instalacji klastra Hyper-V na DELL’ach i HP’kach z połączeniem iSCSI do macierzy. Procedura zawiera odpowiednią kolejność postępowania, co jest ważne w przypadku serwerów HP, ponieważ zrobienie teamu przed instalacją roli Hyper-V jest dużym błędem – w skutkach może powodować rozpinanie/flapowania interfejsów :). Może komuś się przyda.

 • Instalacja aktualizacji Windows Update;
 • Instalacja MPIO oraz Failover Clustering;
 • Dodanie serwerów do domeny AD;
 • Instalacja Hyper-V bez konfiguracji sieci pod Hyper-V;
 • Instalacja driverów DELL’a do sieciówek z opcją teamowania;
 • Konfiguracja teamingu dla interfejsów. Tutaj warto podkreślić, że nie można tworzyć teamingu dla iSCSI !!! Przykładowo sieciówki Bradcoma wspierają opcje Load Ballancing for Failover – warto to zaznaczyć, bo osiągniemy load ballancing na interfejsach;
 • Konfiguracja interfejsów Hart Bit dla klastra. W przypadku dwóch węzłów klastra może być spięte back-to-back. W przypadku większej ilości konfiguracja przez switcha;
 • Odpalenie SCSI Initiatora i odpowiednie ustawienie sesji i MCS (multiple connections per session);
 • MPIO – włączenie dla iSCSI (restart);
 • Rescan dysków – włączenie dysków i format (jeśli większe niż 2TB to GTP)
 • Konfiguracja Failover Clustering
 • Uruchomienie CSV’a
 • Uruchomienie BPA dla Hyper-V
 • Przetestowanie Quick i Live Migration pomiędzy węzłami
 • Przetestowanie awarii węzła – maintanance mode

Inne Best Practices dla klastra Hyper-V:

– Skonfigurowanie dedykowanego LUNa 1GB dla dysku Quorum

– Jeśli jest to możliwe to zalecane jest utworzenie dwóch dedykowanych podsieci dla nadmiarowych ścieżek iSCSI

– HBIT w osobnej dedykowanej podsieci (odesparowany VLAN)

– Teaming dla failover cluster – http://support.microsoft.com/?id=254101

– iSCSI bez teamingu SAN: Network card that is used for communication to the storage device. NIC Teaming is NOT supported on this interface. Instead use Microsoft Multipath I/O (MPIO) or multiple connections per session (MCS per iSCSI specification) to achieve fault tolerance.

– Redirected Access on CSV: http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2010/12/16/troubleshooting-redirected-access-on-a-cluster-shared-volume-csv.aspx

– ustawić auto negocjację na switchach dla portów iSCSI

– wyłączyć unicast strom contol na switchach dla portów iSCSI

– włączyć Flow Control na przełącznikach i sieciówkach

– wyłączyć spanning tree na switchach dla portów iSCSI (może powodować opóźnienia)

– Odznaczyć File and Print Sharing na sieciówkach iSCSI

– użyć Jumbo Frames jeśli infrastruktura wspiera.

Problem z Lync 2013 i Windows 8 (IE 10): Cannot join the meeting due to user permissions

0

W środowisku produkcyjnym po wdrożeniu Lync Server 2013 pojawił się problem z dołączeniem się do konferencji z klienta Lync 2013 w systemie Windows 8. Problem “Cannot join the meeting due to user permissions” nie pojawia się w przypadku użytkowników łączących się z systemu Windows 7 z zainstalowanym klientem 2010 lub 2013. W momencie kiedy użytkownik Lync 2013 w systemie Windows 8 kliknie z poziomu Outlook 2013 “Join Lync Meeting” pojawia się okno błędu “Cannot join the meeting due to user permissions”.

Okazuje się, że problemem jest Internet Explorer 10 (ustawienia zabezpieczeń lub user-agent), który powoduje ten błąd – mam nadzieję, że wkrótce pojawi się hotfix i nie będzie konieczne stosowanie obejścia problemu (które ma swoje wady). Jest również workaround Microsoftu, który nie działa w moim przypadku:

Issue:

If a user has disabled both ActiveX Controls and native XMLHTTP support in Windows Internet Explorer Internet browser settings, the user will not be able to join a meeting if Internet Explorer is selected as the default browser.

Workaround:

Enable either ActiveX Controls or “native XMLHTTP support” in Internet Explorer.

Po zastosowaniu proponowanego rozwiązania, czyli włączenie XMLHTTP i wszelkie zezwolenia dla ActiveX dalej nie działa – będę eskalował :D.

Diagnozowanie problemu uwzględniało w pierwszej kolejności sprawdzenie logów z klienta Lync 2013. Tutaj zmieniła się przede wszystkim lokalizacja pliku z logami. Poprzednio w Lync 2010 był to katalog %userprofile%\Tracing, natomiast w Lync 2013 jest to %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync\Tracing.

W przypadku klienta Lync 2010 podłączającego się do konferencji (Join Lync Meeting) lub Lync 2013 w systemie Windows 7 user-agent wygląda następująco – pakiet dochodzący do serwera Lync Server 2013, na który serwer odpowiada 200 OK (warto zwrócić uwagę, że default browser to IE9):

TL_INFO(TF_PROTOCOL) [1]1168.08D0::12/13/2012-10:27:02.658.00000873 (WebInfrastructure,CRequestContext::WppTraceFlush:3185.idx(1183))[2147483655] $$begin_record

Direction: incoming
Message-Type: request
Instance-Id: FB00000180000007
Peer: 192.168.0.3:46607
Start-Line: GET /Meet/Default.aspx
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: pl-PL
Host: meet.firma.pl
Referer: https://zion.firma.pl/lwa/webpages/LwaClient.aspx?reachLocale=pl-pl&sr=9,00&rnj=https://meet.firma.pl/piotr.pawlik/ABCDEFG
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
Reverse-Via: HADES
X-Original-URL: /piotr.pawlik/ABCDEFG

W przypadku klienta Lync 2013, którego zainstalowano w systemie Windows 8 User-Agent prezentuje się inaczej:


Host: meet.firma.pl
User-Agent: Lync/15.0 (Windows 6.2/x64, x86)
X-Original-URL: /piotr.pawlik/ABCDEFG
$$end_record

Na co serwer odpowiada 403 Forbidden – można to złapać zarówno po stronie klienta, jak i serwera za pomocą OCSTracer i Snoopera dostępnego w ramach zestawu narzędzi diagnostycznych: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35453.

Odpowiedź z serwera:

Start-Line: 403 Forbidden

Cache-Control: private
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-MS-Server-Fqdn: lync.firma.pl
X-Powered-By: ASP.NET
X-Content-Type-Options: nosniff
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″/>
<title>403 – Forbidden: Access is denied.</title>
<style type=”text/css”>

Jakie jest obejście problemu?

Trzeba zmienić default web browser na inną niż Internet Explorer 10. W systemie Windows 8 przechodzimy do Control Panel\All Control Panel Items\Default Programs\Set Default Programs. Ustawiamy jako default na przykład Google Chrome. Po utworzeniu spotkania w Outlooku wszystko zaczyna działać, serwer zwraca 200 OK :).

Wady tego tymczasowego rozwiązania:

 • będzie wymagane Ctrl-C + V linków, które wymagają wykorzystania Internet Explorer, przykładowo SharePoint, CRM, itp.
 • w większości środowisk zmiana przeglądarki (instalacja) nie wchodzi w grę, więc pozostaje poniższe stwierdzenie.
Pozostaje zaczekać na hotfix lub doprecyzowanie przez Microsoft tego zalecenia “ActiveX Controls or native XMLHTTP support” http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj205120.aspx#Conferencing.

Exchange Server 2010 SP3 zapowiedziany podczas MEC !

0

Podczas konferencji Microsoft Exchange Conference 2012 (MEC), która odbywa się w Orlando zespół produktowy Exchange Server zapowiedział Service Pack 3 dla Exchange 2010. Pakiet poprawek i usprawnień ma się pojawić w pierwszej połowie przyszłego roku.

Service Pack 3 (SP3) dla Exchange 2010 umożliwi integrację z nowym systemem serwerowym, współistnienie z następcą Exchange Server 2010 oraz zainstaluje wymagane pakiety aktualizacji, między innymi:

 • Koegzystencja z Exchange 2013: będzie to wymagane w przypadku klientów zainteresowanych wprowadzeniem Exchange Server 2013 do architektury Exchange 2010.
 • Wsparcie dla Windows Server 2012: Wraz z SP3 pojawi się możliwość instalacji oraz wdrażania Exchange Server 2010 na serwerze pod kontrolą Windows Server 2012.
 • Poprawki: Wszystkie poprawki dostępne w ramach zbiorczych aktualizacji wydane do daty premiery Service Pack 3 zostaną uwzględnione. Więcej informacji tutaj: http://technet.microsoft.com/library/ff637979.aspx.

Warto podkreślić, że wykorzystanie Windows Server 2012 lub koegzystencja z Exchange Server 2013, będzie wymagała aktualizacji schematu Active Directory.

Announcing Exchange 2010 Service Pack 3

MEC is back – Microsoft Exchange Conference 2012

http://www.wss.pl/aktualnosci/microsoft-zapowiedzial-exchange-2010-service-pack-3,11066

Przygotowanie środowiska Windows Server 2012 dla Exchange Server 2013 Preview

0
W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć temat instalacji Exchange Server 2013 (Preview) w środowisku Windows Server 2012 (kontroler na W2k12, serwery pod Exchange również na W2k12).
Jakie są wspierane wersje kontrolera – ja skorzystam z 2012:
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 Standard or Enterprise (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise

Jeśli instalujemy Exchange 2013 Preview z Setup wizardem i nasze konto posiada odpowiednie uprawnienia (Schema Admins, Domain Admins, Enterprise Admins) to nie musimy przygotowywać AD i domen manualnie, wizard zrobi to za nas (Install Exchange 2013 Using the Setup Wizard). Oczywiście przed uruchomieniem instalatora Exchange 2013 należy zainstalować odpowiednie narzędzia do zarządzania Active Directory po stronie kontrolera, co zaprezentowano poniżej (z poziomu PowerShella).

Na kontrolerze z Windows Server 2008 R2 SP1:

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Na kontrolerze z Windows Server 2012:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Oprócz tego na kontrolerze muszą być zainstalowane paczki (instalacja nie jest wymagana na Windows Server 2012, bo są dostępne w pudełku):

Przygotowanie Active Directory dla Exchange Server 2013

1. Przygotowujemy schemat AD używając polecenia setup /PrepareSchema lub setup /ps. Oczywiście tak wydane polecenie nie zadziała, w wersji Preview musimy dodać jeszcze przełącznik /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Będzie to wyglądało następująco:

> setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Pod tym adresem znajdziemy opis zmian w schemacie: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=178719.

2. Teraz przygotujemy AD – służy do tego polecenie setup /PrepareAD [/OrganizationName:<organization name>] lub setup /p [/on:<organization name>]. Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Jak zweryfikować poprawność? Upewnij się, że nowe OU Microsoft Exchange Security Groups pojawiło się i zawiera następujące Exchange USGs:

 • Compliance Management
 • Delegated Setup
 • Discovery Management
 • Exchange Servers
 • Exchange Trusted Subsystem
 • Exchange Windows Permissions
 • ExchangeLegacyInterop
 • Help Desk
 • Hygiene Management
 • Organization Management
 • Public Folder Management
 • Recipient Management
 • Records Management
 • Server Management
 • UM Management
 • View-Only Organization Management

3. Przygotowujemy domenę – setup /PrepareDomain lub setup /pd lub setup /PrepareAllDomains (/pad). Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Przed uruchomieniem instalatora warto zweryfikować w AD:

 • Schema zweryfikować właściwość rangeUpper w ms-Exch-Schema-Verision-Pt. Wartość powinna być ustawiona na 15132.
 • Configuration zweryfikuj objectVersion dla CN=<your organization>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<domain>. Powinna być ustawiona na wartość 15448.
 • Default zweryfikuj  objectVersion dla kontenera Microsoft Exchange System Objects w DC=<root domain. Wartość powinna być ustawiona na 13236.
Teraz przygotujemy Windows Server 2012 do instalacji Exchange Server (zainstalujemy rolę Mailbox i Client Access na jednym pudełku):
1. Z poziomu PowerShell instalujemy wymagane role i ficzery dla roli Mailbox i CAS:
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Następnie musimy zainstalować paczki UCMA i Office 2012 Filter Pack (SP1):

 1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Ostatni krok przed uruchomieniem instalatora Ex2013 to usunięcie paczki Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64), po zainstalowaniu UCMA. Control Panel > Programs and Features. Wybierz Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 i kliknij Uninstall (Uninstall Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64)).

Uruchamiamy instalator Exchange Server 2013 Preview 🙂 i modlimy się, żeby 14 kroków przeszło instalację. Następnie weryfikujemy instalację z PowerShell Get-ExchangeServer (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb125254(v=exchg.150).aspx). 

Go to Top