Tag Archives: MCP

[EN] Microsoft Exams Online.. A Man of Worse Origin.

imageTen days ago at Born To Learn Blog Liberty Munson annouced confirmation post about general availability of Online Proctored Microsoft Exams for MCP (Microsoft Certified Professional) and MTA (Microsoft Technology Associations) exams. After beta period availability in United States this projest looks as succesfull project. With partnership of Pearson VUE (which in fact is only one partner for any Microsoft exams, beginning from 1st january next year) Microsoft expanded opportunnity for additional twenty countries. As I could expect… not for Microsoft Professionals in Poland:

Australia, Brazil, Chile, Colombia, Egypt, Finland, Ireland, Kenya, Malaysia, Mexico, Norway, Peru, Philippines, Russia, Singapore, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand, United States, Uruguay

List of possible online proctored exams are huge:

70-331-OP: CoreSolutionsofMicrosoftSharePointServer2013
70-332-OP: AdvancedSolutionsofMicrosoftSharePointServer2013
70-336-OP: CoreSolutionsofMicrosoftLyncServer2013
70-337-OP: EnterpriseVoice&OnlineServiceswithMicrosoftLyncServer2013
70-341-OP: CoreSolutionsofMicrosoftExchangeServer2013
70-342-OP: AdvancedSolutionsofMicrosoftExchangeServer2013
70-346-OP: ManagingOffice365IdentitiesandRequirements
70-347-OP: EnablingOffice365Services
70-410-OP: InstallingandConfiguringWindowsServer2012
70-411-OP: AdministeringWindowsServer2012
70-412-OP: ConfiguringAdvancedWindowsServer2012Services
70-417-OP: UpgradingYourSkillstoMCSAWindowsServer2012
70-461-OP: QueryingMicrosoftSQLServer2012
70-462-OP: AdministeringMicrosoftSQLServer2012Databases
70-463-OP: ImplementingaDataWarehousewithMicrosoftSQLServer2012
70-469-OP: RecertificationforMCSE-OP: DataPlatform
70-470-OP: RecertificationforMCSE-OP: BusinessIntelligence
70-480-OP: ProgramminginHTML5withJavaScriptandCSS3
70-481-OP: EssentialsofDevelopingWindowsStoreAppsusingHTML5andJavaScript
70-482-OP: AdvancedWindowsStoreAppDevelopmentusingHTML5andJavaScript
70-483-OP: ProgramminginC#
70-486-OP: DevelopingASP.NETMVCWebApplications
70-488-OP: DevelopingMicrosoftSharePointServer2013CoreSolutions
70-489-OP: DevelopingMicrosoftSharePointServer2013AdvancedSolutions
70-490-OP: RecertificationforMCSD-OP: WindowsStoreAppsusingHTML5
70-491-OP: RecertificationforMCSD-OP: WindowsStoreAppsusingC#
70-494-OP: RecertificationforMCSD-OP: WebApplications
70-499-OP: RecertificationforMCSD-OP: ApplicationLifecycleManagement
70-517-OP: RecertificationforMCSD-OP: SharePointApplications
70-532-OP: DevelopingMicrosoftAzureSolutions
70-533-OP: ImplementingMicrosoftAzureInfrastructureSolutions
70-534-OP: ArchitectingMicrosoftAzureSolutions(beta)
70-640-OP: WindowsServer2008ActiveDirectory,Configuring
70-680-OP: TS-OP: Windows7,Configuring
70-687-OP: ConfiguringWindows8.1
70-688-OP: ManagingandMaintainingWindows8.1
70-692-OP: UpgradingYourWindowsXPSkillstoMCSAWindows8.1
70-695-OP: DeployingWindowsDevicesandEnterpriseApps
70-696-OP: ManagingEnterpriseDevicesandApps
70-980-OP: RecertificationforMCSE-OP: ServerInfrastructure
70-981-OP: RecertificationforMCSE-OP: PrivateCloud
70-982-OP: RecertificationforMCSE-OP: DesktopInfrastructure
74-409-OP: ServerVirtualizationwithWindowsServerHyper-VandSystemCenter
98-349-OP: WindowsOperatingSystemFundamentals
98-361-OP: SoftwareDevelopmentFundamentals
98-364-OP: DatabaseFundamentals
98-365-OP: WindowsServerAdministrationFundamentals
98-366-OP: NetworkingFundamentals
98-367-OP: SecurityFundamentals
98-375-OP: HTML5ApplicationDevelopmentFundamentals

More information here: Online Proctored Microsoft Exams Available in Twenty One Countries in December 2014 http://bit.ly/1H2Y7ac and here: Online proctored exams Registration and Requirements http://bit.ly/1zYO2YH

BUT

I understand why: Online proctored (OP) exams allow you to take an exam in the comfort of your home or office, often within 15 minutes of registering, while being monitored by an offsite proctor.

BUT

I completely don’t undestand why: why again Microsoft forgets about Poland; forgets, or is taking deliberate action agains Microsoft Professionals in Poland. Is not first time when I feel as:

A Man of Worse Origin.

We (in Poland) experienced many of similar stories: no availability of Microsoft Zune, no availability of X-Box Online, no availability of Sufrace 2 or 3 at TechEd and more. Why Microsoft, Why? Even some exams will be available in future, maybe, someday, in 2016 or 2020, why we are Peoples of Worse Origin?

[PL] Nowy Cykl: Środy z Certyfikatem

LOGO__ŚrodyCertyfikatemWczoraj odbyło się pierwsze spotkanie z nowej edycji, bardzo przydatnej i bardo zalecanej dla wszystkich członków społeczności informatycznej serii spotkań “on-line” organizowanych przez zespół Pawła Pławiaka {Microsoft MVP for Directory Services | LINK}.

Jak podają na stronie WSS.PL organizatorzy:

W ramach dziewięciu sesji poruszone zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty, które pozwolą na uporządkowanie wiedzy w kontekście przygotowania do egzaminów:

98-349 Windows Operating System Fundamentals
Egzamin obejmuje tematykę z zakresu podstaw systemu operacyjnego Windows 7. W szczególności dotyczy konfiguracji, instalacji i aktualizacji, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami i folderami, zarządzania urządzeniami oraz   bieżącego utrzymania systemu operacyjnego.
98-365 Windows Server Administration Fundamentals
Egzamin obejmuje tematykę z zakresu podstaw administracji Windows Server 2008 R2. W szczególności dotyczy zagadnień instalacji serwera, konfiguracji ról, obsługi Active Directory, utrzymania magazynów, zarządzania wydajnością serwera oraz bieżącego utrzymania środowiska serwerowego.
98-366 Networking Fundamentals
Egzamin obejmuje tematykę z zakresu podstaw sieci komputerowych. W szczególności dotyczy zagadnień infrastruktury sieciowej, sprzętu sieciowego oraz usług.
98-367 Security Fundamentals
Egzamin obejmuje tematykę z zakresu podstaw bezpieczeństwa. W szczególności dotyczy aspektów składających się na bezpieczeństwo systemów   operacyjnych, bezpieczeństwo sieci oraz bezpieczeństwo oprogramowania

Miałem okazję załapać się na sam koniec wczorajszego spotkania – czyli na podchwytliwą sesję dwudziestu (i dwóch) pytań. Z przyjemnością też zaobserwowałem spora liczbę uczestników  / tak coś około 170?

Nie wiem w ilu spotkaniach uda mi się uczestniczyć on-line (na żywo), a w razie czego spróbuję dosztukować cykl spotkaniami on-line (nagranymi). W każdym razie znając Pawła, Anię i część zespołu zdecydowanie polecam, zachęcam i namiawiam.

Więcej szczegółów na stronie WSS (tam rejestracja). Zachecam też do odpowiednio dużej aktywności na twarzoksiążkowym profilu projektu w TYM miejscu.

Ach i jeszcze od razu kalendarium spotkań Środy z certyfikatem (MTA):

 • Spotkanie wprowadzające
  27 lutego 2013 | godz. 19:00
 • Instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows 7.
  6 marca 2013 | godz. 19:00
 • Zarządzanie plikami, folderami i aplikacjami w Windows 7.
  13 marca 2013 | godz. 19.00
 • Zarządzanie urządzeniami oraz bieżące utrzymanie Windows 7.
  20 marca 2013 | godz. 19:00
 • Instalacja serwera Windows Server 2008R2 oraz konfiguracja ról.
  27 marca 2013 | godz. 19:00
 • Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych
  3 kwietnia 2013 | godz. 19:00
 • Zarządzanie wydajnością serwera oraz bieżące utrzymanie infrastruktury Windows
  10 kwietnia 2013 | godz. 19:00
 • Infrastruktura sieciowa, sprzęt sieciowy oraz protokoły i usługi sieciowe.
  17 kwietnia 2013 | godz. 19:00
 • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego, ochrona sieci oraz zabezpieczenia aplikacji.
  24 kwietnia 2013 | godz. 19:00
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Skip to toolbar