Microsoft Biology Initiative 1.0 już dostępne.

Microsoft Biology Initiative (MBI) jest projektem jaki uruchomił na początku tego roku Microsoft Research w zakresie wprowadzania nowych narzędzi i technologii w dziedzinie bioinformatyki i biologii. Inicjatywa ta składa się z dwóch części:
* Microsoft Biology Foundation (MBF)
* Microsoft Biology Tools (MBT)

Microsoft Biology Foundation jest niezależnym narzędziem pomocnym w bioinformatyce, dostępnym jako rozszerzenie platformy .NET Framework. Pierwotnie było planowane jego użycie głównie do obszaru pracy nad genomem.  Obecnie zaimplementowane jest w nim szereg wspólnych dla bioinformatyki typów danych: szeroki zakres algorytmów do manipulacji DNA, RNA, sekwencjonowania białka, czy w końcu zestaw “biologicznych usług komunikacyjnych” takich jak NCBI BLAST (National Center for Biotechnology Information – Basic Local Alignment Search Tool) wykorzystywanych do wyszukiwania połączeń np.: między nukleotydami i proteinami.

Microsoft Biology Tools to zbiór narzędzi mających pomagać i jeszcze lepiej badać zależności w swiecie biologii i bioinformatyki. W jego zakres wchodzą obecnie trzy główne narzędzia:
Microsoft ShoRuntime – zestaw bibliotek umożliwiających zaawansowane obliczenia matematyczne i graficzne ukierunkowanie na wysoko wydajne przetwarzanie statystyczne;
Microsoft Research Biology Extension for Excel – dodatek do Office Excel 2007 i 2010, pozwalający na użycie specjalnej wstążki i obrówkę danych bezpośrednio w aplikacji Excel;
Microsoft Research Sequence Assembler – aplikacja typu “proof-of-concept” pozwalająca użycie Windows Presentation Foundation i Microsoft Silverlight podczas pracy naukowej. Szczególnie łatwe jest obrazowanie i manipulowanie genomem z poziomu użytkownika końcowego.

Szczegółowe opisy dostępne są na stronie projektu Microsoft Biology Initiative. Można też pobrać gotowe zestawy plików:
Install the Microsoft Biology Foundation [11.67 MB]
Install the ShoRuntime for MBF [31.30 MB]
Install the Microsoft Research Biology Extension for Excel [3.54 MB]
Install the Microsoft Research Sequence Assembler [3.83 MB]

Podczas instalacji tego środowiska instalatory pokażą czego brakuje w systemie, warto więc zainstalować wymagane dodatki wczesniej, bowiem przy instalacji jednego z nich wymagany będzie restart stacji. I tak odpowiednio przy instalacji MBF:

 

OKNA: wybór sposobu instalacji | zatrzymanie instalacji z powodu braku wymaganego komponentu (po kliknięciu na download system instaluje wymagany .NET Framework 4.0)

 

OKNA: wybór sposobu instalacji | zatrzymanie instalacji z powodu braku wymaganych komponentów (po instalacji VSTO Runtime 4.0 wymagany jest restart)

Sam program NodeXL (dostępny jak całość projektu na platformie CodePlex) wymagany jest aby obsłuzyć wykresy w excelu.

 

 OKNA: prośba o rejestrację używanej kopii | bardzo krótki tutorial jak uruchomić NodeXL(więcej informacji na stronie projektu NodeXL)

Leave a Comment

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Skip to toolbar