Psexec jest jednym z narzędzi, które jest częścią pakietu programów „PSTOOLS”
( http://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip )

Psexec uruchamiamy ściągając PsTools na nasz lokalny komputer, a następnie rozpakowujemy do katalogu
c:\windows\system32
PsExec.exe jest programem, uruchamianym w wierszu poleceń w Windowsie.
Zdalne pobranie mac adresów ze stacji roboczych można zrobić zdalnie za pomocą polecenia psexec (z programu PS Tools):

Psexec \\nazwa_komputera -u login -p hasło IPCONFIG /all

ja autoryzowałem się danymi admina lokalnego.
Więcej komputerów można wpisywać oddzielając przecinkiem.

Ach no istotna informacja komputery muszą być w tej samej samej podsieci co komputer na którym wpisujemy to polecenie.