Zarządzanie Stacjami Roboczymi

Active Directory – problem z zalogowaniem do RDP – niedostępność licencji

0

Może się zdarzyć, że przy logowaniu do RDP może pojawić się problem z podłączeniem do pulpitu zdalnego
(na zrzucie przykładowy problem)
Podłączanie_pulpitu_zdalnego

W takim przypadku są 2 rozwiązania:

1 rozwiązanie:
Na kliencie przejdź do następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
Kliknij pozycję MSLicensing.
W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru.
W polu Nazwa pliku wpisz mslicensingbackup, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli w przyszłości będzie konieczne odtworzenie tego klucza rejestru, kliknij dwukrotnie plik mslicensingbackup.reg.
W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie podklucza rejestru MSLicensing.
Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.

2 rozwiązanie:
Export klucza z komputera, na którym dostęp do RDP działa poprawnie bez żadnych monitów. Wchodzimy do rejestru i przechodzimy do podklucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing
Następnie exportujemy cały klucz MSLicensing np na pulpit
Zgrywamy plik rejestru i uruchamiany go 2x krotnie na stacji roboczej na której był problem z uruchomieniem RDP.
Po nadgraniu możemy zalogować się do RDP.

Active Directory-zamykanie sesji udostępnianych plików w statusie zablokowany do edycji

0

W przypadku wystąpienia komunikatu: Plik jest zablokowany do edycji przez użytkownika… (czasami jest użytkownik nieznany)

plik_w_uzyciu

logujemy się na serwerze danych (z udostępnionymi udziałami) za pomocą swojego konta AD:

plik_w_uzyciu

1. Uruchamiamy: Start => Narzędzia Administracyjne => Zarządzanie udziałami i magazynowaniem,

zarzadzanie_udzialami_i_magazynowaniem
2. Po otwarciu okna Zarządzanie udziałami i magazynowaniem wybieramy z menu akcje (po prawej stronie) Zarządzaj otwartymi plikami…

zarzadzaj_otwartymi_plikami

3. Wyszukujemy zablokowany plik, który jest w trakcie użycia:
Zaznaczamy i klikamy: Zamknij zaznaczone

zarzadzaj_otwartymi_plikami_2

4. Pojawi nam się komunikat:
zarzadzanie_udzialami_i_magazynowaniem2
Potwierdzamy klikając TAK – plik został już odblokowany.
Plik pozostanie nadal otwarty na komputerze danego użytkownika – zakończona zostaje jedynie sesja pomiędzy serwerem a użytkownikiem.

Zdalne pobranie mac adresów ze stacji roboczych za pomocą psexec.exe

0

 

Psexec jest jednym z narzędzi, które jest częścią pakietu programów „PSTOOLS”
( http://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip )

Psexec uruchamiamy ściągając PsTools na nasz lokalny komputer, a następnie rozpakowujemy do katalogu
c:\windows\system32
PsExec.exe jest programem, uruchamianym w wierszu poleceń w Windowsie.
Zdalne pobranie mac adresów ze stacji roboczych można zrobić zdalnie za pomocą polecenia psexec (z programu PS Tools):

Psexec \\nazwa_komputera -u login -p hasło IPCONFIG /all

ja autoryzowałem się danymi admina lokalnego.
Więcej komputerów można wpisywać oddzielając przecinkiem.

Ach no istotna informacja komputery muszą być w tej samej samej podsieci co komputer na którym wpisujemy to polecenie.

Zdalne instalowanie aplikacji na stacjach roboczych za pomocą psexec.exe

0

 

Psexec jest jednym z narzędzi, które jest częścią pakietu programów „PSTOOLS”
( http://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip )

Psexec uruchamiamy ściągając PsTools na nasz lokalny komputer, a następnie rozpakowujemy np. do katalogu c:\windows\system32. PsExec.exe jest programem, uruchamianym w wierszu poleceń w Windowsie.

Polecenie które instaluje aplikację z rozszerzeniem .exe (przykład zawiera polecenie którym zainstalowałem Symanteca):
psexec \\NAZWAKOMPUTERA -u Administrator -p hasło_admina_lokalnego -c C:\Symantec\setup.exe

Polecenie które instaluje aplikację z rozszerzeniem .msi (przykład zawiera polecenie którym zainstalowałem Libre Office):
psexec \\NAZWAKOMPUTERA -u Administrator -p hasło_admina_lokalnego msiexec /i \\ADRESSERWERA\LibreOffice_5.0.2_Win_x64.msi /q

Legenda :
NAZWAKOMPUTERA – nazwa zdalnego komputera
ADRESSERWERA – udział sieciowy gdzie znajduje się aplikacja, którą chcemy zainstalować.
-i Uruchamia program, który nie wchodzi w interakcje z pulpitem określonej sesji na zdalnym systemie. Jeśli nie podano sesji proces przebiega w sesji konsoli.
-u Określa opcjonalną nazwę użytkownika do logowania do zdalnego komputera.
-p Określa opcjonalne hasło do nazwy użytkownika. Pominięcie tego zostanie wyświetlony monit o podanie ukrytego hasła.
-c Kopiuje program do komputera zdalnego i uruchamia go (instaluje). Jeżeli pominiemy tą opcję dany program musi być na tym komputerze zdalnym.
Więcej objaśnień uzyskamy wpisując psexec /?

Argument /q użyty w drugim poleceniu dotyczy aplikacji msiexec i oznacza Tryb nienadzorowany – tylko pasek postępu widoczny przez usera na zdalnym komputerze.
Więcej objaśnień uzyskamy wpisując msiexec /?

Go to Top