Może się zdarzyć, że przy logowaniu do RDP może pojawić się problem z podłączeniem do pulpitu zdalnego
(na zrzucie przykładowy problem)
Podłączanie_pulpitu_zdalnego

W takim przypadku są 2 rozwiązania:

1 rozwiązanie:
Na kliencie przejdź do następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
Kliknij pozycję MSLicensing.
W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru.
W polu Nazwa pliku wpisz mslicensingbackup, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli w przyszłości będzie konieczne odtworzenie tego klucza rejestru, kliknij dwukrotnie plik mslicensingbackup.reg.
W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie podklucza rejestru MSLicensing.
Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.

2 rozwiązanie:
Export klucza z komputera, na którym dostęp do RDP działa poprawnie bez żadnych monitów. Wchodzimy do rejestru i przechodzimy do podklucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing
Następnie exportujemy cały klucz MSLicensing np na pulpit
Zgrywamy plik rejestru i uruchamiany go 2x krotnie na stacji roboczej na której był problem z uruchomieniem RDP.
Po nadgraniu możemy zalogować się do RDP.