W przypadku wystąpienia komunikatu: Plik jest zablokowany do edycji przez użytkownika… (czasami jest użytkownik nieznany)

plik_w_uzyciu

logujemy się na serwerze danych (z udostępnionymi udziałami) za pomocą swojego konta AD:

plik_w_uzyciu

1. Uruchamiamy: Start => Narzędzia Administracyjne => Zarządzanie udziałami i magazynowaniem,

zarzadzanie_udzialami_i_magazynowaniem
2. Po otwarciu okna Zarządzanie udziałami i magazynowaniem wybieramy z menu akcje (po prawej stronie) Zarządzaj otwartymi plikami…

zarzadzaj_otwartymi_plikami

3. Wyszukujemy zablokowany plik, który jest w trakcie użycia:
Zaznaczamy i klikamy: Zamknij zaznaczone

zarzadzaj_otwartymi_plikami_2

4. Pojawi nam się komunikat:
zarzadzanie_udzialami_i_magazynowaniem2
Potwierdzamy klikając TAK – plik został już odblokowany.
Plik pozostanie nadal otwarty na komputerze danego użytkownika – zakończona zostaje jedynie sesja pomiędzy serwerem a użytkownikiem.