Psexec jest jednym z narzędzi, które jest częścią pakietu programów „PSTOOLS”
( http://download.sysinternals.com/files/PSTools.zip )

Psexec uruchamiamy ściągając PsTools na nasz lokalny komputer, a następnie rozpakowujemy np. do katalogu c:\windows\system32. PsExec.exe jest programem, uruchamianym w wierszu poleceń w Windowsie.

Polecenie które instaluje aplikację z rozszerzeniem .exe (przykład zawiera polecenie którym zainstalowałem Symanteca):
psexec \\NAZWAKOMPUTERA -u Administrator -p hasło_admina_lokalnego -c C:\Symantec\setup.exe

Polecenie które instaluje aplikację z rozszerzeniem .msi (przykład zawiera polecenie którym zainstalowałem Libre Office):
psexec \\NAZWAKOMPUTERA -u Administrator -p hasło_admina_lokalnego msiexec /i \\ADRESSERWERA\LibreOffice_5.0.2_Win_x64.msi /q

Legenda :
NAZWAKOMPUTERA – nazwa zdalnego komputera
ADRESSERWERA – udział sieciowy gdzie znajduje się aplikacja, którą chcemy zainstalować.
-i Uruchamia program, który nie wchodzi w interakcje z pulpitem określonej sesji na zdalnym systemie. Jeśli nie podano sesji proces przebiega w sesji konsoli.
-u Określa opcjonalną nazwę użytkownika do logowania do zdalnego komputera.
-p Określa opcjonalne hasło do nazwy użytkownika. Pominięcie tego zostanie wyświetlony monit o podanie ukrytego hasła.
-c Kopiuje program do komputera zdalnego i uruchamia go (instaluje). Jeżeli pominiemy tą opcję dany program musi być na tym komputerze zdalnym.
Więcej objaśnień uzyskamy wpisując psexec /?

Argument /q użyty w drugim poleceniu dotyczy aplikacji msiexec i oznacza Tryb nienadzorowany – tylko pasek postępu widoczny przez usera na zdalnym komputerze.
Więcej objaśnień uzyskamy wpisując msiexec /?