Aby odinstalować drukarkę korzystamy z polecenia/skryptu prnmngr.vbs

1. Sprawdzamy na swoim PC gdzie mamy skrypt prnmngr.vbs – w Windows 7 plik umieszczony jest w lokalizacji:
C:\Windows\System32\Printing_Admin_Scripts\pl-PL
Natomiast w XP I Vista jest na swoim miejscu czyli:
C:\Windows\System32\
więc w Win7 musimy go również przenieść do
C:\Windows\System32\

2. Otwieramy CMD i wpisujemy cscript prnmngr.vbs
Wyskoczy nam help:
Argumenty:
-a – dodaj drukarkę lokalną
-ac – dodaj połączenie z drukarką
-d – usuń drukarkę
-g – uzyskaj drukarkę domyślną
-l – wyświetl drukarki
-m – model sterownika
-p – nazwa drukarki
-r – nazwa portu
-s – nazwa serwera
-t – ustaw drukarkę domyślną
-u – nazwa użytkownika
-w – hasło
-x – usuń wszystkie drukarki
-xc – usuń wszystkie połączenia drukarek
-xo – usuń wszystkie drukarki lokalne
-? – wyświetla sposób użycia polecenia

Przykłady:
prnmngr -a -p “drukarka” -m “sterownik” -r “lpt1:”
prnmngr -d -p “drukarka” -s serwer
prnmngr -ac -p “\\serwer\drukarka”
prnmngr -d -p “\\serwer\drukarka”
prnmngr -x -s serwer
prnmngr -xo
prnmngr -l -s serwer
prnmngr -g
prnmngr -t -p “\\serwer\drukarka”

3. Jeśli chcemy usunąć drukarkę musimy znać jej nazwę, oraz nazwę stacji roboczej na której jest ona zainstalowana, no i oczywiście login i hasło admina (jeśli jesteśmy w domenie to domenowego).
Skrypt zadziałał po wpisaniu polecenia:
cscript prnmngr.vbs -d -p ‘nazwa_drukarki’ -u ‘domena\login’ -w ‘hasło’ -s ‘nazwa_komputera’

4. Po chwili dostajemy potwierdzenie w cmd: Usunięto drukarkę’nazwa_drukarki’