W razie niejasności co do urządzenia jakie jest zainstalowane skorzystaj ze strony www.pcidatabase.com
Urządzenie zidentyfikujesz po numerach VENDOR ID oraz DEVICE ID
sterowniki