• Blip ^majkrosoft

    Wystąpił błąd: [404] Not Found
  • Twitter @majkrosoft


2 February 2012


Komentarz polskiego oddziału Microsoft w sprawie wykrycia, ujawnienia i zabezpieczenia sprzętu z nielegalnym oprogramowaniem w powiecie otwockim. Osoba, która w tej sprawie zabrała głos to Krzysztof Janiszewski, specjalista polskiego oddziału Microsoft’u ds. ochrony własności intelektualnej.

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone działania policji zmierzające do ograniczenia procederu używania nielegalnego oprogramowania w prywatnych przedsiębiorstwach. Jednocześnie zaostrzane są kary za łamanie praw autorskich i używanie nielegalnego oprogramowania. Coraz częstsze, skuteczne akcje policji, takie jak ostatnia, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z otwockiego referatu do walki z przestępczością gospodarczą, są dowodem na to, że piractwo komputerowe nie jest już w Polsce procederem bezkarnym. Tym razem mamy jednak do czynienia z dużym zatrzymaniem, jest to 40 prywatnych użytkowników. Niepłacenie zarówno przez osoby prywatne, jak i przez podmioty gospodarcze za programy, dzięki którym zyskują oni korzyści majątkowe jest oczywistym złamaniem prawa. W przypadku wykorzystania nielicencjonowanego oprogramowania w celach biznesowych mamy również do czynienia z nieuczciwością w stosunku do innych przedsiębiorstw, które działają fair, przestrzegając praw autorskich do oprogramowania, lecz w związku z tym oferując droższe produkty. Poza sprawami czysto moralnymi, przestępcy powinni dokonać bilansu zysków
i strat, zastanawiając się, co faktycznie jest dla nich bardziej opłacalne: kupno legalnego oprogramowania, czy narażanie się na odpowiedzialność karną, straty finansowe i utratę dobrego wizerunku oraz zaufania klientów, które potem bardzo ciężko odbudować.

Metorio