Usuwanie niepotrzebnych języków z instalacji Hyper-V Server 2008R2 SP1 Multilanguage

Rozpakowujemy ISO z instalacją Hyper-V Server 2008R2.
Na prawach Administratora uruchamiamy cmd.
Ustawiamy zmienią wskazującą na plik install.wim w katalogu z zawartością instalacji. U mnie to C:\Temp\install.wim

set WIM=C:\Temp\install.wim

Ustawiamy zmienią wskazującą na folder tymczasowy dla wypakowania obrazu. U mnie to C:\Temp\Hyper-V

set WIMDIR=C:\Temp\Hyper-V

Montujemy plik WIM w katalogu tymczasowym

Dism /Mount-WIM /WimFile:%WIM% /index:1 /MountDir:%WIMDIR%

Listujemy do pliku tekstowego zawartość dostępnych paczek w zamontowanym obrazie

Dism /Image:%WIMDIR% /Get-Packages > Packages.txt

W pliku Packages.txt wyszukujemy Package Indentity niepotrzebnych nam języków. Paczki językowe rozpoznajmy po Release Type : Language Pack. Przykładowy wpis dla paczki z językiem niemieckim

Package Identity : Microsoft-Windows-Server-Refresh-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~6.1.7601.17514
State : Install Pending
Release Type : Language Pack
Install Time : 2011-01-13 01:20

Dla każdej niechcianej przez nas paczki wywołujemy poniższe polecenie zmieniając parametr /PackageName. Przykładowy wpis dla paczki z językiem niemieckim

Dism /Image:%WIMDIR% /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Server-Refresh-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~6.1.7601.17514

Odmontowujemy obraz i zatwierdzamy zmiany.

Dism /Unmount-WIM /MountDir:%WIMDIR% /Commit

Tak przygotowany obraz możemy dodać do WDS lub przygotować sobie ISO albo USB za pomocą WAIK.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar