Tag Archives: windows client

Windows 8 Enterprise

Na blogu Windows for your Business Blog udostępniono informację o rzeczach które będą się znajdowały w Windows 8 Enterpriselink

W skrócie to:

  • Windows To Go
  • DirectAccess
  • BranchCache
  • VDI
  • New Windows 8 App Deployment

Osobiście najbardziej ciekawy jest opcji Windows To Go która pozwoli używać Windowsa 8 na pendrivie jak live usb z linuxami.

Usuwanie wszystkich połączeń trybu RemoteApp w Windows 7 skryptem

REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
FOR /F "tokens=*" %%A IN ('dir /b "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\" ^| findstr "RemoteApp"') DO RD "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\%%A" /S /Q
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar