Tag Archives: tools

Usuwanie wszystkich połączeń trybu RemoteApp w Windows 7 skryptem

REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
FOR /F "tokens=*" %%A IN ('dir /b "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\" ^| findstr "RemoteApp"') DO RD "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\%%A" /S /Q

Hyper-V Toolbar

Dziś opublikowałem na codeplex.com pierwszą wersje mojego narzędzia którego używam na Hyper-V. Jest to mały pomocny toolbar napisany w powershellu do odpalania aplikacji zwyczajnym kliknięciem zamiast wklepywania ich w cmd :).
hypervtoolbar.codeplex.com

Przydatne narzędzia dla Hyper-V

Obowiązkowy zestaw narzędzi które są w moim obrazie instalacyjnym Hyper-V 2008 R2 Server i ułatwiają codzienną pracę.

  • Core Configurator 2.0 – Graficzna konfiguracja podstawowych ustawień systemu na bazie powershella link
  • HVRemote – Ustawienie uprawnień dostępu do Hyper-V z poziomu linii komend na serwerze i kliencie link
  • FreeCommander Portable – Darmowy graficzny menadżer plików link
  • nvspbind – Narzędzie do modyfikowania ustawień powiązań protokołów na interfejsach sieciowych. link
  • nvspcrub.js – Narzędzie do usuwania konfiguracji sieci wirtualnej z głównej partycji Hyper-V link
  • 7-zip – Darmowy program do archiwizacji danych link
  • PowerShell Management Library for Hyper-V – Moduł dla powershella do zarządzania Hyper-V link
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar