Tag Archives: tips and tricks

Linux Integration Services 2.1 i upgrade krenela na maszynie wirtualnej.

Posiadając maszynę wirtualną na Hyper-V z zainstalowanym linuxem wraz z Intergration Services do niego po instalacji nowej wersji kernelu możemy być niemiło zaskoczeni, np. po restarcie nasz system na maszynie nie podsienie się i da nam taki komunikat: “Unable to mount root file system”.

Rozwiązaniem problemu jest użycie Dynamic Kernel Module Support wraz z Linux Integration Services. Opis jak to zrobić dla supportowanych dystrybucji linuxa znajdziemy w KB2387594(http://support.microsoft.com/kb/2387594)

Usuwanie wszystkich połączeń trybu RemoteApp w Windows 7 skryptem

REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Workspaces\Feeds /F
FOR /F "tokens=*" %%A IN ('dir /b "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\" ^| findstr "RemoteApp"') DO RD "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\%%A" /S /Q

Blokowanie stacji po autologowaniu

Przy ustawieniu auto logowania do systemu często też warto ustawić automatyczne blokowanie stacji/serwera. Uzyskać to możemy poprzez utworzeniu skrótu w folderze autostart na profilu konta, które ma ustawione automatyczne logowanie i podanie mu poniższej linijki,  jako celu:

C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

Jak to zrobić przez rejestr

Jak to zrobić przez rejestr, czyli kilka wpisów do rejestru,  które w trakcie konfiguracji nowego serwerka do domu musiałem ustawić, a nie zawsze pamiętam gdzie one są.

Auto logowanie do systemu na koncie z hasłem.

Dla grupy roboczej:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"AutoAdminLogon"="1"

Dla domeny:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"DefaultDomain"="Domena"
"AutoAdminLogon"="1"

Wyłączenie Shutdown Event Tracker

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000

Włączenie routingu IP

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001

Zmiana portu nasłuchiwania RDP

Ustawienie portu na TCP 6666

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
"PortNumber"=dword:00001a0a
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar