Tag Archives: network

Wyłącznie IPv6 powershell’em

Wyłączenie IPv6 w windowsie jedną linijką:

New-ItemProperty “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\” -Name  “DisabledComponents” -Value  0xffffffff -PropertyType “DWord”
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar