Tag Archives: Core

Włączanie GUI w Windows Server 8 Core Beta

Po zainstalowaniu Windows Server 8 Beta w wersji Core przywita nas po zalogowaniu tylko okienko cmd:

Możemy włączyć tekstowe menu do zarządzania sconfig.cmd:

W Windows 8 pojawiła się opcja dodania GUI na żądanie.

Opcję GUI poza interfejsem core są trzy:

  • Minimal Server Interface
  • Server with a GUI installation option
  • Desktop Experience feature installed
Dokładne porównanie wersji GUI znajduję pod adresem http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831786.aspx w części Reference table.
Aby zainstalować Minimal Server Interface wystarcz wydać w cmd komendę:
powershell Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -restart

Po restarcie i zalogowaniu się przywita nas oprócz cmd Server Manager

Aby zainstalować pełne GUI należy w narzędziu sconfig.cmd wybrać opcję 12 lub wydać w cmd polecenie:

powershell Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar