Jak to zrobić przez rejestr

Jak to zrobić przez rejestr, czyli kilka wpisów do rejestru,  które w trakcie konfiguracji nowego serwerka do domu musiałem ustawić, a nie zawsze pamiętam gdzie one są.

Auto logowanie do systemu na koncie z hasłem.

Dla grupy roboczej:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"AutoAdminLogon"="1"

Dla domeny:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"DefaultDomain"="Domena"
"AutoAdminLogon"="1"

Wyłączenie Shutdown Event Tracker

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000

Włączenie routingu IP

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001

Zmiana portu nasłuchiwania RDP

Ustawienie portu na TCP 6666

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
"PortNumber"=dword:00001a0a

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar