Monthly Archives: February 2012

Wyłącznie IPv6 powershell’em

Wyłączenie IPv6 w windowsie jedną linijką:

New-ItemProperty “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\” -Name  “DisabledComponents” -Value  0xffffffff -PropertyType “DWord”

DDR3 w serwerach HP ProLiant

www.hp.com/go/ddr3memory-configurator – Wygodny konfigurator pamięci DDR3 do serwerów HP. Bardzo fajnie pokazuje jak prawidłowo obsadzić sloty pamięcią żeby wszystko działało jak należy.

Więcej niż 4 vCPU w Hyper-V i problemy

kicekpicek na swoim blogu napisał(link) o tym jak można zwiększyć ilość vCpu dla maszyny wirtualnej powyżej czterech. Jako, że musiałem ostatnio taką sztuczkę zastosować to podzielę się problemami napotkanymi po drodze.

  1. Maszyna podana takiemu zabiegowi była umieszczona klastrze. Podczas edycji pliku dostajemy komunikat, że plik jest używany przez inny proces. Aby wyedytować plik konfiguracyjny maszyny należy poprzez przystawkę Failover Cluster Manager wyłączyć konfigurację na zasobie na klastrze.
  2. System Center Virtual Machine Manager 2008R2 wykład się przy wejściu na właściwości maszyny.

Zezwalanie na dostęp konkretnym urządzeniom przez ActiveSync do Exchanga 2007

W niektórych sytuacjach chcemy ograniczyć użytkownikom dostęp przez ActiveSync do konkretnych urządzeń. Rozwiązaniem tego problemu jest filtrowanie dostępu po DeviceID urządzenia. Mechanizmu opisany jest tutaj http://blogs.msdn.com/b/jasonlan/archive/2007/01/15/allowing-exchange-activesync-by-device-id-in-exchange-2007.aspx.

Niesetny nie da się tego wyklinać z GUI. W powershellu można ustawić to poleceniem:

Set-CASMailbox -identity:"user" -ActiveSynAllowedDeviceIDs:"deviceID_1", "deviceID_2"

Ale skąd wziąć DeviceID? Na początek podłączyć urządzenie, a potem mając DeviceID uzyskany z exchange ograniczyć dostęp.

Podczas testów zauważyłem, że w przypadku telefonów od Nokii i Apple DeviceID można uzyskać bez podłączania. DeviceID Nokii zbudowany w jest w nasepujący sposób: IMEIXXXXXXXXXXXXXXX gdzie XXXXXXXXXXXXXXX zastępujemy numerem IMIE telefonu. Apple iPad i iPhone przedstawiają się z DeviceID ApplSN gdzie SN to numer seryjny urządzenia.

Zrzut danych o podłączonych urządzeniach do excela:

$list = $null
ForEach($i in (Get-Mailbox | Select-Object Alias))
{
$list += Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox:$i.Alias
}
$list | Select-Object DeviceFriendlyName, DeviceID, DeviceIMEI, DeviceModel, DeviceOS, DeviceOSLanguage, DevicePhoneNumber, DeviceType, DeviceUserAgent, DeviceWipeAckTime, DeviceWipeRequestTime, DeviceWipeSentTime, FirstSyncTime, Identity, LastPingHeartbeat, LastPolicyUpdateTime, LastSuccessSync, LastSyncAttemptTime, RecoveryPassword | Export-Csv -UseCulture -NoTypeInformation as_raport.csv
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar