Monthly Archives: January 2012

Migracja Centos 6 z ESXi 5 do Hyper-V 2008 R2

Prosta maszyna z jednym nic i hdd. Nazwa vm to Audyt. Do konwersji dysku będzie potrzebny darmowy program StarWind V2V Image Converter(http://www.starwindsoftware.com/converter).

 1. Przy pomocy vSphere Client pobieramy plik vmdk z ESXi.Otrzymałem w ten sposób dwa pliki: Audyt-flat.vmdkAudyt.vmdk
 2. Dokonujemy konwersji dysku maszyny wirtualnej z vmdk do vhd.

  Wybieramy plik Audyt.vmdk do konwersji.

  Wybieramy format MS Virtual PC – w tym programie jest to nazwa określająca VHD

  Wskazujemy docelowy plik VHD

  Konwersja zakończyła się powodzeniem

 3. Tworzymy maszynę wirtualną Hyper-V z wykorzystaniem utworzonego wcześniej VHD.
 4. Uruchamiamy maszynę na Hyper-V i logujemy się do Linux
 5. Na uprawnieniach roota usuwamy VMware Open Tools poleceniem:
  yum remove vmware-open*
 6. Pobieramy i instalujemy Linux Integration Services Version v3.2 for Hyper-V(link). Instrukacja dostępna w PDF na stronie razem z  Linux Integration Services Version v3.2. Instalujemy zgodnie z instrukcją dla Red Hat Enterprise Linux 6.

Blokowanie stacji po autologowaniu

Przy ustawieniu auto logowania do systemu często też warto ustawić automatyczne blokowanie stacji/serwera. Uzyskać to możemy poprzez utworzeniu skrótu w folderze autostart na profilu konta, które ma ustawione automatyczne logowanie i podanie mu poniższej linijki,  jako celu:

C:\Windows\System32\rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

Jak to zrobić przez rejestr

Jak to zrobić przez rejestr, czyli kilka wpisów do rejestru,  które w trakcie konfiguracji nowego serwerka do domu musiałem ustawić, a nie zawsze pamiętam gdzie one są.

Auto logowanie do systemu na koncie z hasłem.

Dla grupy roboczej:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"AutoAdminLogon"="1"

Dla domeny:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultPassword"="Hasło"
"DefaultUserName"="Login"
"DefaultDomain"="Domena"
"AutoAdminLogon"="1"

Wyłączenie Shutdown Event Tracker

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000

Włączenie routingu IP

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001

Zmiana portu nasłuchiwania RDP

Ustawienie portu na TCP 6666

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
"PortNumber"=dword:00001a0a
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar