Monthly Archives: November 2011

Usuwanie niepotrzebnych języków z instalacji Hyper-V Server 2008R2 SP1 Multilanguage

Rozpakowujemy ISO z instalacją Hyper-V Server 2008R2.
Na prawach Administratora uruchamiamy cmd.
Ustawiamy zmienią wskazującą na plik install.wim w katalogu z zawartością instalacji. U mnie to C:\Temp\install.wim

set WIM=C:\Temp\install.wim

Ustawiamy zmienią wskazującą na folder tymczasowy dla wypakowania obrazu. U mnie to C:\Temp\Hyper-V

set WIMDIR=C:\Temp\Hyper-V

Montujemy plik WIM w katalogu tymczasowym

Dism /Mount-WIM /WimFile:%WIM% /index:1 /MountDir:%WIMDIR%

Listujemy do pliku tekstowego zawartość dostępnych paczek w zamontowanym obrazie

Dism /Image:%WIMDIR% /Get-Packages > Packages.txt

W pliku Packages.txt wyszukujemy Package Indentity niepotrzebnych nam języków. Paczki językowe rozpoznajmy po Release Type : Language Pack. Przykładowy wpis dla paczki z językiem niemieckim

Package Identity : Microsoft-Windows-Server-Refresh-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~6.1.7601.17514
State : Install Pending
Release Type : Language Pack
Install Time : 2011-01-13 01:20

Dla każdej niechcianej przez nas paczki wywołujemy poniższe polecenie zmieniając parametr /PackageName. Przykładowy wpis dla paczki z językiem niemieckim

Dism /Image:%WIMDIR% /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Server-Refresh-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~6.1.7601.17514

Odmontowujemy obraz i zatwierdzamy zmiany.

Dism /Unmount-WIM /MountDir:%WIMDIR% /Commit

Tak przygotowany obraz możemy dodać do WDS lub przygotować sobie ISO albo USB za pomocą WAIK.

Instalacja feature w Hyper-V Server 2008R2 z cmd

Lista dostępnych feature:

Dism /online /get-features /format:table

Wynik polecenia:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7600.16385

Features listing for package : Microsoft-Windows-ServerCore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514


----------------------------------------------------------- | --------
Feature Name                        | State  
----------------------------------------------------------- | --------
WindowsServerBackup                     | Disabled
MultipathIo                         | Enabled 
BitLocker                          | Disabled
BitLocker-RemoteAdminTool                  | Disabled
SNMP-SC                           | Disabled
TelnetClient                        | Disabled
ServerCore-EA-IME                      | Enabled 
ServerCore-EA-IME-WOW64                   | Disabled
Microsoft-Hyper-V                      | Enabled 
VmHostAgent                         | Disabled
Microsoft-Hyper-V-Configuration               | Enabled 
SMBHashGeneration                      | Disabled
ServerCore-WOW64                      | Enabled 
MicrosoftWindowsPowerShell-WOW64              | Disabled
MicrosoftWindowsPowerShell                 | Enabled 
NetFx2-ServerCore                      | Enabled 
NetFx2-ServerCore-WOW64                   | Disabled
FailoverCluster-Core                    | Enabled 
FailoverCluster-Core-WOW64                 | Disabled
CoreFileServer                       | Disabled
LightweightServer                      | Enabled 
ServerManager-PSH-Cmdlets                  | Enabled 
BestPractices-PSH-Cmdlets                  | Enabled 
Microsoft-Windows-Web-Services-for-Management-IIS-Extension | Disabled
NetFx3-ServerCore                      | Disabled
WCF-HTTP-Activation                     | Disabled
WCF-NonHTTP-Activation                   | Disabled
NetFx3-ServerCore-WOW64                   | Disabled
Microsoft-Windows-RemoteFX-Host-Package           | Disabled
Microsoft-Windows-RemoteFX-EmbeddedVideoCap-Setup-Package  | Disabled

The operation completed successfully.

Przykładowa instalacja feature SNMP:

Dism /online /enable-feature /featurename:SNMP-SC

Wynik polecenia:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7600.16385

Enabling feature(s)
The operation completed successfully.
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar