YouTube Preview Image

Migracja z Windows Server 2012 na 2012 R2 – cześć druga.

Instalacja Windows 2012R2, na maszynie fizycznej. Przygotowanie partycji do zainstalowania systemu. Utrzymanie istniejącej konfiguracji, możliwości uruchamiania systemu, Windows 7 lub 2012R2.