YouTube Preview Image

 

Migracja z Windows Server 2012 na 2012 R2 – cześć pierwsza.

Konfiguracja hosta Hyper-V.

net1 10.10.10.10/24

net2 WiFi – DHCP.

ISCSI – 10.10.10.1

Uruchomione usługi NAT, DHCP – (scope 10.10.10.100 – 150/24, GW 10.10.10.10, DNS -IP adres z karty net2).
Maszyny wirtualne, pozyskują adresy z DHCP, adresy statyczne, mogą być przydzielane od 10.10.10.1 do 10.10.10.99.

Na prezencji przedstawię jak się wykonuje kopię zapasową Scope DHCP i export maszyn wirtualnych – powershell.