Articles Comments

Kicekpicek's online place » Entries tagged with "PowerShell"

Dodawanie użytkowników z odpowiednimi parametrami przez PowerShell

Ostatnio przyszło mi postawić stronę internetową, która udostępnia interfejs do tego, aby dodać użytkownika do Active Directory, wrzucić do odpowiedniego (wcześniej ustalonego) kontenera OU, włączyć konto i uniemożliwić zmianę hasła użytkownikowi. Skrypt, jaki to umożliwia (bazujący na cmdletach Quest): Add-PSSnapin Quest.ActiveRoles.ADManagement New-QADUser -name NAZWAUSERA -ParentContainer ‘CN=Users,DC=moja,DC=domena,DC=pl’ -samAccountName NAZWAUSERA -UserPrincipalName NAZWAUSERA -UserPassword ‘HASŁOUSERA’ | Enable-QADUser | Set-QADUser -PasswordNeverExpires $true -UserMustChangePassword $false | Add-QADPermission -Account SELF,Everyone -ExtendedRight "User-Change-Password" -Deny -ApplyTo ThisObjectOnly Takie wpisy tworzą użytkownika NAZWAUSERA z hasłem HASŁOUSERA, włączają to konto oraz wyłączają możliwość zmiany hasła, ustawiając hasło na trwałe (niewygasające). Do zmiany hasła użytkownik dostaje inny interfejs, gdzie wpisuje tylko swój login i nowe hasło. Skrypt “z tyłu”: Add-PSSnapin Quest.ActiveRoles.ADManagement Get-QADUser -sAMAccountName ‘NAZWAUSERA‘ | Set-QADUser -userPassword ‘HASŁOUSERA‘ W moim przypadku inny mechanizm chroni dostęp do tej witryny (wcześniej) – dla użytkownika pojawia się tylko miejsce na wpisanie nowego … Read entire article »

Filed under: Komputery i Internet, Windows Server 2008

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar